Chỉ số xung DeFi là gì? Bắt nhịptừ tác giả@indexcoop

Chỉ số xung DeFi là gì? Bắt nhịp

2022/05/05
7m
từ tác giả @indexcoop
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Chỉ số xung DeFi là gì? Chỉ số DeFi Pulse là một chỉ số có trọng số vốn hóa nhằm theo dõi hiệu suất của các tài sản tài chính phi tập trung (DeFi) trên Ethereum. Nó kết hợp các tính năng của mã thông báo ERC-20 và quỹ chỉ số truyền thống để tạo ra bản nâng cấp kỹ thuật số thế kỷ 21 cho cấu trúc ETF truyền thống. DeFi phát triển với tốc độ đổi mới nhanh chóng. Khi số lượng các nhóm chất lượng cao tung ra các mã thông báo DeFi hấp dẫn ngày càng tăng, việc theo kịp ngày càng trở nên khó khăn hơn. Hiểu biết sâu sắc về tài chính phi tập trung, các sắc thái đằng sau mỗi giao thức và mã thông báo nào có thiết kế kinh tế hấp dẫn có thể cồng kềnh đối với một số người và gây bí ẩn cho những người khác. Trong bối cảnh đó, một số quỹ chỉ số phi tập trung đã xuất hiện để cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc thụ động, đa dạng với thị trường DeFi.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Chỉ số xung DeFi là gì? Bắt nhịp
Index Coop HackerNoon profile picture

@indexcoop

Index Coop

We build simple yet powerful index products to help you access crypto investment themes.

react to story with heart
Index Coop HackerNoon profile picture
by Index Coop @indexcoop.We build simple yet powerful index products to help you access crypto investment themes.
Visit Us

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!