paint-brush
Trò chơi tiền điện tử sẽ điều chỉnh và trở thành một ngành công nghiệp nghìn tỷ đô la hoặc chếttừ tác giả@julian0x5d76
639 lượt đọc
639 lượt đọc

Trò chơi tiền điện tử sẽ điều chỉnh và trở thành một ngành công nghiệp nghìn tỷ đô la hoặc chết

từ tác giả 0xjulian4m2022/06/06
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Chơi game tiền điện tử là một lĩnh vực mới bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng khoảng một năm trước. Hầu hết các game thủ bỏ cuộc chơi sau khi họ có thể kiếm được tiền từ thu nhập của mình. Sự bùng nổ của xu hướng NFT vào năm 2021 đã đẩy “giá sàn” của tài sản trong trò chơi NFT đến mức phi lý. Cách tốt nhất hiện nay là loại bỏ tư duy đầu cơ được thừa hưởng từ các thị trường NFT. Trò chơi tiền điện tử cần phải thay đổi từ chơi để kiếm sang chơi và kiếm được nhiều tiền hơn.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Trò chơi tiền điện tử sẽ điều chỉnh và trở thành một ngành công nghiệp nghìn tỷ đô la hoặc chết
0xjulian HackerNoon profile picture
0xjulian

0xjulian

@julian0x5d76

Elpis Battle is combined Game-Fi Turn-based RPG NFT Game implemented on Binance Smart Chain network.

Tìm hiểu thêm
LEARN MORE ABOUT @JULIAN0X5D76'S
EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

0xjulian HackerNoon profile picture
Elpis Battle is combined Game-Fi Turn-based RPG NFT Game implemented on Binance Smart Chain network.

chuyên mục

Languages

BÀI VIẾT NÀY CŨNG CÓ MẶT TẠI...

Permanent on Arweave
Read on Terminal Reader
Read this story in a terminal
 Terminal
Read this story w/o Javascript
Read this story w/o Javascript
 Lite