paint-brush
Hoa Kỳ dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu về quản trị và tin cậy AI, công bố quy tắc ứng xử quốc tếtừ tác giả@whitehouse
693 lượt đọc
693 lượt đọc

Hoa Kỳ dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu về quản trị và tin cậy AI, công bố quy tắc ứng xử quốc tế

từ tác giả The White House4m2024/05/14
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Hoa Kỳ dẫn đầu các nỗ lực quốc tế trong quản trị AI, thiết lập các khuôn khổ như Quy tắc ứng xử quốc tế và Tuyên bố Bletchley để đảm bảo sự phát triển AI an toàn và minh bạch. Với quan hệ đối tác và sáng kiến, Hoa Kỳ thúc đẩy việc sử dụng AI có trách nhiệm và nâng cao các tiêu chuẩn toàn cầu về công nghệ AI đáng tin cậy.
featured image - Hoa Kỳ dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu về quản trị và tin cậy AI, công bố quy tắc ứng xử quốc tế
The White House HackerNoon profile picture

Bạn có thể chuyển sang bất kỳ phần nào của Chiến lược chính sách kỹ thuật số và không gian mạng quốc tế của Hoa Kỳ tại đây . Phần này là 19 trên 38.

Dòng nỗ lực 2: Thúc đẩy những hiểu biết chung về niềm tin, các tiêu chuẩn có thể tương tác, các giá trị chung và nguyên tắc quản trị cho các công nghệ quan trọng và mới nổi

Một trong những thách thức cấp bách nhất đối với sự đoàn kết kỹ thuật số là phát triển các phương pháp tiếp cận chung để quản lý các công nghệ quan trọng và mới nổi như AI. Tốc độ đổi mới, quy mô cạnh tranh và lợi ích đối với các giá trị, an ninh và thịnh vượng của chúng ta đòi hỏi phải có hành động phối hợp. Với công nghệ AI, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian hoặc theo đuổi những lợi ích hạn hẹp thường làm chậm khả năng phát triển các nguyên tắc chung và phương pháp tiếp cận quy định có thể tương tác trong các phần khác của nền kinh tế kỹ thuật số.


Việc định hình các giá trị chung và nguyên tắc quản trị trong việc phát triển, triển khai và sử dụng AI ngày càng trở thành trọng tâm trong chính sách ngoại giao kỹ thuật số của Mỹ. Hoa Kỳ đang thu hút các đồng minh, đối tác, khu vực tư nhân, xã hội dân sự, cộng đồng kỹ thuật và các bên liên quan khác tham gia thảo luận tại G7, Quan hệ đối tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo, Hội đồng Châu Âu, OECD, Liên hợp quốc, UNESCO và các diễn đàn khác để quản lý rủi ro của AI và đảm bảo lợi ích của nó được phân bổ rộng rãi. Ngoài ra, chúng ta sẽ cần hợp tác để đầu tư vào nghiên cứu khoa học và cơ sở hạ tầng cần thiết để đo lường, đánh giá và xác minh các hệ thống công nghệ AI tiên tiến.


Vào tháng 7 năm 2023, Tổng thống Biden đã công bố các cam kết tự nguyện từ bảy công ty AI hàng đầu nhằm thúc đẩy sự phát triển an toàn, bảo mật và minh bạch của công nghệ AI. Tám công ty nữa (trong đó có một công ty có trụ sở ở nước ngoài) đã ký kết các cam kết vào tháng 9. Hoa Kỳ đã quốc tế hóa và mở rộng các cam kết tự nguyện thông qua quy trình G7 Hiroshima AI do Nhật Bản dẫn đầu nhằm giải quyết vấn đề AI tạo sinh, với việc các nhà lãnh đạo ban hành Quy tắc ứng xử quốc tế dành cho các tổ chức phát triển hệ thống AI tiên tiến vào tháng 10 năm 2023. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực mở rộng việc chấp nhận Quy tắc ứng xử của nhiều quốc gia và công ty hơn ngoài các quốc gia thành viên G7.


Hoa Kỳ đã cùng với 27 quốc gia khác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về An toàn AI của Vương quốc Anh và ký Tuyên bố Bletchley, nhằm khuyến khích tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tác nhân phát triển công nghệ AI tiên phong. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng đã ký một biên bản ghi nhớ giữa các Viện An toàn AI tương ứng của họ nhằm thúc đẩy khoa học đo lường, đánh giá và giải quyết các rủi ro AI như bước đầu tiên hướng tới sự đồng thuận toàn cầu về nền tảng khoa học của an toàn AI. Những nỗ lực này vạch ra vai trò của chính phủ các quốc gia, thúc đẩy hợp tác quốc tế và khuyến khích đổi mới bằng cách cung cấp các hướng dẫn nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật để giới thiệu công nghệ AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Đồng thời, USAID và một số nhà tài trợ phát triển quốc tế khác đã ký kết hợp tác để thúc đẩy phát triển AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình ở Châu Phi và các khu vực khác trên thế giới.


Nguyên tắc Hiroshima cho AI sáng tạo


Vào tháng 10 năm 2023, Tổng thống Biden đã ban hành Sắc lệnh về việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Lệnh này thiết lập một quy trình để phát triển các tiêu chuẩn mới về an toàn và bảo mật AI, đồng thời tìm cách bảo vệ quyền riêng tư của công dân, thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh cũng như thúc đẩy công bằng và nhân quyền. Lệnh giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao tăng cường vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ ở nước ngoài về các vấn đề AI. Bộ Ngoại giao và USAID, phối hợp với Bộ Thương mại, đang dẫn đầu nỗ lực thiết lập AI trong Playbook Phát triển Toàn cầu để khai thác lợi ích của AI và quản lý rủi ro của nó. Liên quan, Bộ Ngoại giao có kế hoạch chỉ đạo một lực lượng đặc nhiệm liên ngành phát hiện, xác thực và dán nhãn nội dung tổng hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin và huy động các cam kết toàn cầu để dán nhãn nội dung xác thực do chính phủ sản xuất và phát hiện nội dung tổng hợp. Ngoài ra, bằng cách hợp tác với Bộ An ninh Nội địa (DHS), Bộ Ngoại giao đang thu hút các đối tác quốc tế để giúp ngăn chặn, ứng phó và phục hồi sau những gián đoạn cơ sở hạ tầng quan trọng tiềm ẩn do việc tích hợp AI vào các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc việc sử dụng có mục đích xấu. của AI chống lại các hệ thống đó. Bộ Ngoại giao và USAID cũng đang làm việc với các đối tác liên ngành, bao gồm Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST), Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) và Bộ Năng lượng, để phát triển khuôn khổ quản lý rủi ro nhân quyền cho AI và cơ chế toàn cầu. Chương trình nghiên cứu AI.


Bộ Ngoại giao cũng đang xây dựng sự ủng hộ trên diện rộng cho Tuyên bố Chính trị về Sử dụng AI và Quyền tự chủ có trách nhiệm trong quân sự. Mặc dù có các cuộc thảo luận quan trọng đang diễn ra ở Geneva trong khuôn khổ Công ước về một số loại vũ khí thông thường (CCW) – mà Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ – nhưng phạm vi của các cuộc thảo luận đó chỉ bao gồm một khả năng sử dụng AI cho mục đích quân sự, đó là các hệ thống vũ khí tự động. Tuyên bố Chính trị là nỗ lực đầu tiên nhằm nêu rõ các nguyên tắc và thực tiễn tốt nhất bao gồm tất cả các ứng dụng quân sự của công nghệ AI.Tiếp tục đọc ở đây .


Bài đăng này ban đầu được xuất bản vào ngày 6 tháng 5 năm 2024,bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ