Cổng được mã hóa: Cách chúng tôi tạo một ứng dụng Swift sử dụng Rusttừ tác giả@ockam
10,461 lượt đọc

Cổng được mã hóa: Cách chúng tôi tạo một ứng dụng Swift sử dụng Rust

2024/01/01
5m
từ tác giả @ockam 10,461 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Cách ứng dụng Cổng thông tin dành cho Mac, được tích hợp trong Swift, sử dụng thư viện Ockam Rust để chia sẻ riêng tư các dịch vụ với bạn bè của bạn qua Cổng được mã hóa hai đầu.
featured image - Cổng được mã hóa: Cách chúng tôi tạo một ứng dụng Swift sử dụng Rust
Ockam HackerNoon profile picture

@ockam

Ockam

Ockam is a developer tool. Orchestrate end-to-end encryption and mutual authentication between distributed applications.


Credibility

react to story with heart
Ockam HackerNoon profile picture
by Ockam @ockam.Ockam is a developer tool. Orchestrate end-to-end encryption and mutual authentication between distributed applications.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!