Cách mạng hóa các chương trình khách hàng thân thiết: Gennedy Volchek tiết lộ hành trình chuỗi khối của Shpingtừ tác giả@ishanpandey

Cách mạng hóa các chương trình khách hàng thân thiết: Gennedy Volchek tiết lộ hành trình chuỗi khối của Shping

2024/01/05
6m
từ tác giả @ishanpandey
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Gennedy Volchek, người sáng lập Shping, chia sẻ hành trình của mình từ xuất bản kỹ thuật số đến tiên phong chương trình phần thưởng và lòng trung thành dựa trên blockchain. Cuộc phỏng vấn đề cập đến quá trình phát triển của Shping, vai trò của công ty trong việc chống hàng giả và chiến lược hợp tác với các thương hiệu lớn như Coca Cola và Kraft Heinz. Ngoài ra, Volchek thảo luận về sự tích hợp của Shping với Ví Coinbase và các kế hoạch trong tương lai trước hành vi ngày càng phát triển của người tiêu dùng và những tiến bộ công nghệ.
featured image - Cách mạng hóa các chương trình khách hàng thân thiết: Gennedy Volchek tiết lộ hành trình chuỗi khối của Shping
Ishan Pandey HackerNoon profile picture

@ishanpandey

Ishan Pandey

Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!