HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cách gửi tin nhắn văn bản SMS bằng Pythontừ tác giả@plivo
33,774 lượt đọc

Cách gửi tin nhắn văn bản SMS bằng Python

2022/06/23
từ tác giả @plivo 33,774 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bạn có thể tự động gửi SMS bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Python lâu năm đứng đầu danh sách các ngôn ngữ phổ biến, vì vậy hãy xem cách gửi tin nhắn văn bản bằng Python. Bí quyết không nằm ở ngôn ngữ bạn sử dụng để gửi tin nhắn văn bản, mà là API bạn sử dụng. Chắc chắn, về mặt lý thuyết, bạn có thể viết mã từ đầu để chấp nhận văn bản, định dạng nó cho SMS và chuyển tiếp nó đến nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Mười lăm năm trước, có thể bạn đã làm điều đó, nhưng nhờ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, không ai cần phải làm điều đó nữa. Ngày nay, chúng ta có hàng chục nền tảng truyền thông đám mây cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để thêm tin nhắn văn bản vào ứng dụng một cách nhanh chóng.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cách gửi tin nhắn văn bản SMS bằng Python
Plivo HackerNoon profile picture

@plivo

Plivo

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!