Cách củng cố Fintech chống gian lận ứng dụng bằng ngân hàng mởtừ tác giả@noda

Cách củng cố Fintech chống gian lận ứng dụng bằng ngân hàng mở

2023/11/22
3m
từ tác giả @noda
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Chỉ riêng ở Anh, thiệt hại do gian lận của APP đã lên tới 293,3 triệu bảng Anh trong nửa đầu năm 2023, trong đó 42,6 triệu bảng là tổn thất kinh doanh. Lasma Gavarane, Giám đốc Rủi ro & Tuân thủ tại [Noda.
featured image - Cách củng cố Fintech chống gian lận ứng dụng bằng ngân hàng mở
Noda HackerNoon profile picture

@noda

Noda

Noda is a global, multi-currency open banking solution for seamless business transactions.


Credibility

react to story with heart
Noda HackerNoon profile picture
by Noda @noda.Noda is a global, multi-currency open banking solution for seamless business transactions.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!