HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cách đơn giản hóa CSS Tailwind bằng ESLint, Tagged Template Literals, và hơn thế nữa!từ tác giả@algolia
4,294 lượt đọc

Cách đơn giản hóa CSS Tailwind bằng ESLint, Tagged Template Literals, và hơn thế nữa!

2022/05/16
từ tác giả @algolia 4,294 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Sau nhiều năm phát triển, chúng tôi quyết định chuẩn hóa giao diện người dùng của một trong những sản phẩm quan trọng nhất của chúng tôi - bảng điều khiển đa ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi đã làm điều này cho khách hàng và người dùng nội bộ (dễ sử dụng) cũng như nhóm sản phẩm của chúng tôi (quá trình thiết kế, ra quyết định và viết mã dễ dàng hơn). Chúng tôi cũng cần điều chỉnh nhất quán hơn với thương hiệu của công ty mình. Để làm được điều này, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống thiết kế nội bộ, được gọi là Vệ tinh. Trong quá trình phát triển Satellite, chúng tôi đã xem xét các giải pháp CSS khác nhau cho thư viện UI, tất cả đều có ưu và nhược điểm: Saas, css module, css-in-js.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cách đơn giản hóa CSS Tailwind bằng ESLint, Tagged Template Literals, và hơn thế nữa!
Algolia HackerNoon profile picture

@algolia

Algolia

react to story with heart
Algolia HackerNoon profile picture
by Algolia @algolia.Algolia empowers Builders with the Search and Recommendation services they need to build world-class experiences.
Visit us

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!