HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Nhà phát triển muốn viết mã. Do đó Serverless.từ tác giả@creativefisher
1,203 lượt đọc

Nhà phát triển muốn viết mã. Do đó Serverless.

2022/04/19
từ tác giả @creativefisher 1,203 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Serverless làm cho đám mây có thể truy cập được cho tất cả các nhà phát triển bằng cách lấy đi ánh hào quang của nó. Serverless tập trung vào năng suất của nhà phát triển chứ không phải sự tinh vi hay phức tạp. Nó cũng cung cấp một khung để dễ dàng thử nghiệm và thử nghiệm nhanh chóng. Có nhiều tình huống trong serverless cho phép bạn làm những việc tương tự trên đám mây, đây có thể sẽ là máy chủ không máy chủ duy nhất cung cấp những điều tương tự để làm, ngay cả trong đám mây được tối ưu hóa không máy chủ hoặc tương tự với các kết quả đầu ra không máy chủ tương tự, sẽ cung cấp tương tự kết quả.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Nhà phát triển muốn viết mã. Do đó Serverless.
Raman Sharma HackerNoon profile picture

@creativefisher

Raman Sharma

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!