Tóm tắt tin tức của công ty công nghệ: Trở thành Intel là thời điểm tồi tệtừ tác giả@sheharyarkhan
858 lượt đọc

Tóm tắt tin tức của công ty công nghệ: Trở thành Intel là thời điểm tồi tệ

2023/11/01
4m
từ tác giả @sheharyarkhan 858 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Như thể việc ra mắt bộ vi xử lý "thế hệ tiếp theo" của Intel chưa đủ tệ, công ty niêm yết trên Nasdaq hiện phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh đang ăn mòn thị phần của mình.
featured image - Tóm tắt tin tức của công ty công nghệ: Trở thành Intel là thời điểm tồi tệ
a cpu manufacturing facility in Taiwan via HackerNoon AI Image Generator
Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

@sheharyarkhan

Sheharyar Khan

HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!