Bước nhảy vọt thay đổi cuộc chơi trong công nghệ AI bằng giọng nóitừ tác giả@cigdemoztabak
12,264 lượt đọc

Bước nhảy vọt thay đổi cuộc chơi trong công nghệ AI bằng giọng nói

2023/10/02
2m
từ tác giả @cigdemoztabak 12,264 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Berlin, Coqui, đã giới thiệu mô hình XTTS, nhằm định hình lại tương lai của AI bằng giọng nói. Mô hình này tự hào có các tính năng đột phá như sao chép giọng nói chỉ từ một clip âm thanh dài 3 giây cũng như chuyển tải cảm xúc và phong cách. Hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi và chất lượng âm thanh cao giúp XTTS có thể truy cập và áp dụng trên toàn cầu.
featured image - Bước nhảy vọt thay đổi cuộc chơi trong công nghệ AI bằng giọng nói
PIRIX.CO HackerNoon profile picture

@cigdemoztabak

PIRIX.CO

Founder as a Service I Management consulting for today's advanced startup world.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!