HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Apple vượt qua Amazon để được nói nhiều nhất về công ty công nghệ trong tuần nàytừ tác giả@David
327 lượt đọc

Apple vượt qua Amazon để được nói nhiều nhất về công ty công nghệ trong tuần này

2022/05/03
từ tác giả @David 327 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tuần này, Apple (+ 14,3%) đã vượt qua Amazon (-2,7%) để đứng đầu trong báo cáo dữ liệu công ty công nghệ miễn phí của HackerNoon. Hai tuần trước họ đứng thứ 4 và tuần trước họ đứng thứ ba. Inc lập luận rằng Macbook Pro đã trở thành “sản phẩm thành công nhất mà Apple có được trong một thập kỷ”. Trong khi đó, EU đã tuyên bố Apple Pay là chống cạnh tranh “bằng cách hạn chế quyền truy cập vào công nghệ tiêu chuẩn được sử dụng để thanh toán không tiếp xúc với thiết bị di động trong cửa hàng ('Giao tiếp trường gần (NFC)' hoặc 'chạm và chạy'), Apple hạn chế cạnh tranh trong thị trường ví di động trên iOS. ” Vì vậy, điều đó sẽ khiến mọi người bàn tán!

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Apple vượt qua Amazon để được nói nhiều nhất về công ty công nghệ trong tuần này
David Smooke HackerNoon profile picture

@David

David Smooke

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!