Apple Mail - Hé lộ ứng dụng bí ẩn nhất thế giớitừ tác giả@aaron-childress
7,291 lượt đọc

Apple Mail - Hé lộ ứng dụng bí ẩn nhất thế giới

2022/10/19
3m
từ tác giả @aaron-childress 7,291 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Apple phát triển phần mềm và dịch vụ để bán nhiều phần cứng hơn. Thư không khác các dịch vụ khác về mặt này. Đây là một dịch vụ bổ sung giá trị gia tăng cho hệ sinh thái, làm tăng nhu cầu về các sản phẩm của Apple. Thư là một thỏa thuận ngọt ngào đối với Apple. Mail cung cấp tiện ích đáng kể cho người dùng, nhưng Apple không phải trả chi phí thông thường để chạy dịch vụ email (lưu trữ, v.v.). Mail Privacy Protection cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược nhắn tin về Quyền riêng tư của Táo khuyết. Điều này thể hiện giá trị thương hiệu vô hình.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Apple Mail - Hé lộ ứng dụng bí ẩn nhất thế giới
Aaron Childress HackerNoon profile picture

@aaron-childress

Aaron Childress

My past is finance. My future is data science. Presently, I practice analytical storytelling.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!