HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
An ninh mạng trong Web3: Cách nhảy vào Bandwagon một cách an toàntừ tác giả@viceasytiger
14,101 lượt đọc

An ninh mạng trong Web3: Cách nhảy vào Bandwagon một cách an toàn

2022/10/25
7m
từ tác giả @viceasytiger 14,101 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tôi đã nói chuyện với Hartej Sawhney, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Zokyo, một studio mạo hiểm chuyên xây dựng, bảo mật và cấp vốn cho các công ty tiền điện tử, DeFi và NFT. Là một nhà tiên phong trong ngành Web3, Hartej đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao các tiêu chuẩn trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ đặt ra tiêu chuẩn ngành về bảo mật, minh bạch và tuân thủ. Hãy tận hưởng cuộc trò chuyện!

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - An ninh mạng trong Web3: Cách nhảy vào Bandwagon một cách an toàn
Vik Bogdanov HackerNoon profile picture

@viceasytiger

Vik Bogdanov

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!