Những đặc điểm của người sáng lập bị đánh giá thấp: Những biến số không thể nói ra trong thành công của công ty khởi nghiệptừ tác giả@vvmrk
6,953 lượt đọc

Những đặc điểm của người sáng lập bị đánh giá thấp: Những biến số không thể nói ra trong thành công của công ty khởi nghiệp

2023/09/12
5m
từ tác giả @vvmrk 6,953 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Những đặc điểm của người sáng lập bị đánh giá thấp: Những biến số không được nói ra trong thành công của công ty khởi nghiệp. Trong hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm, có sức hấp dẫn dai dẳng đối với các công thức, mô hình và dữ liệu cứng. Điều gì sẽ xảy ra nếu các yếu tố x quyết định sự thành công hay thất bại của một công ty khởi nghiệp khó có thể định lượng được, ẩn sâu trong người sáng lập nó?
featured image - Những đặc điểm của người sáng lập bị đánh giá thấp: Những biến số không thể nói ra trong thành công của công ty khởi nghiệp
Markov Victor HackerNoon profile picture

@vvmrk

Markov Victor

Tech entrepreneur VC/Product, PhD in Economics


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!