Năm 2024 có thể là năm mà những người đam mê tiền điện tử đang tìm kiếmtừ tác giả@andreydidovskiy
556 lượt đọc

Năm 2024 có thể là năm mà những người đam mê tiền điện tử đang tìm kiếm

2024/01/08
7m
từ tác giả @andreydidovskiy 556 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Cơ hội có thể được nghe thấy trong các cuộc trò chuyện của những người đam mê tiền điện tử thảo luận về sự hợp lưu mạnh mẽ của các xu hướng tích cực trong ngành (“giải quyết” FTX, xóa tên Binance, v.v.) và các sự kiện vĩ mô, bao gồm Bitcoin ETF, Bitcoin Halvening, Bầu cử Tổng thống Mỹ, các sự kiện tiềm năng của Trung Quốc. bơm thanh khoản, cắt giảm lãi suất tiềm năng, chỉ kể tên một số, hãy nhìn vào chúng ta vào năm 2024.
featured image - Năm 2024 có thể là năm mà những người đam mê tiền điện tử đang tìm kiếm
Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture

@andreydidovskiy

Andrey Didovskiy

Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.


Credibility

react to story with heart
Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture
by Andrey Didovskiy @andreydidovskiy.Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!