Việc phi đô la hóa có ảnh hưởng đến trạng thái ngoại hối của USD không?từ tác giả@dmytrospilka
507 lượt đọc

Việc phi đô la hóa có ảnh hưởng đến trạng thái ngoại hối của USD không?

2023/11/19
5m
từ tác giả @dmytrospilka 507 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đồng đô la Mỹ phải đối mặt với sự giám sát chưa từng có khi các xung đột địa chính trị và thách thức kinh tế gây ra mối lo ngại về tình trạng phi đô la hóa. Các quốc gia Nam Mỹ, bao gồm Bolivia, chuyển sang đồng nhân dân tệ Trung Quốc để xuất nhập khẩu. Cơn sốt vàng toàn cầu nổi lên khi các nước đa dạng hóa tài sản Thị trường ngoại hối trở thành chiến trường khi các quốc gia BRIC thách thức sự thống trị của đồng đô la. Các nhà giao dịch ngoại hối phải lường trước tác động của việc phi đô la hóa đối với bối cảnh, với các tính năng báo cáo mới của MetaQuotes hỗ trợ phân tích. Tình trạng không chắc chắn của đồng đô la thúc đẩy một cuộc chiến giành quyền thống trị trong thế giới ngoại hối đang phát triển.
featured image - Việc phi đô la hóa có ảnh hưởng đến trạng thái ngoại hối của USD không?
Dmytro Spilka HackerNoon profile picture

@dmytrospilka

Dmytro Spilka

Dmytro is the founder of Solvid and Pridicto. Featured in Hackernoon, TechRadar and Entreprepreneur.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!