6 cuốn sách lập trình C hay nhất được xếp hạng theo điểm đánh giátừ tác giả@hackernoonbooks
6,277 lượt đọc

6 cuốn sách lập trình C hay nhất được xếp hạng theo điểm đánh giá

2022/12/04
5m
từ tác giả @hackernoonbooks 6,277 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu lập trình C cung cấp phần giới thiệu dễ hiểu về C. Lập trình trong ANSI C (Phiên bản thứ 8) của E. Balagurusamy tập trung vào một phiên bản tiêu chuẩn hóa của ngôn ngữ. C In Depth chứa hơn 400 trang thông tin về ngôn ngữ này, với nhiều nhà phê bình ca ngợi đây là một trong những cuốn sách hay nhất để bắt đầu. Chuyên sâu về lập trình C là một tài nguyên hữu ích khác dành cho người mới bắt đầu muốn tìm hiểu sâu về lập trình C. 6 cuốn sách lập trình C hay nhất dựa trên các bài đánh giá trên Amazon được sắp xếp theo tổng số bài đánh giá cũng như điểm trung bình tích cực của chúng.
featured image - 6 cuốn sách lập trình C hay nhất được xếp hạng theo điểm đánh giá
Official Account for HackerNoon Books HackerNoon profile picture

@hackernoonbooks

Official Account for HackerNoon Books

We bring you the best public domain books in the history of the interwebs.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!