3 rào cản gia nhập phổ biến cho người dùng tiền điện tử vào năm 2022từ tác giả@gabrielmanga
1,104 lượt đọc
1,104 lượt đọc

3 rào cản gia nhập phổ biến cho người dùng tiền điện tử vào năm 2022

từ tác giả Gabriel Mangalindan4m2022/06/28
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Vẫn còn một số rào cản nghiêm trọng đối với việc gia nhập thị trường tiền điện tử. Giáo dục là một rào cản phổ biến để gia nhập đối với những người dùng mới. Người dùng không biết cách thiết lập ví, khóa riêng là gì hoặc cách sử dụng sàn giao dịch phi tập trung. Thị trường cần thấy ngày càng nhiều các nguồn tài nguyên chất lượng cao và dễ sử dụng. Rủi ro cao đi kèm với phần thưởng cao và tiềm năng lớn để các nhà đầu tư nhận thức được sự biến động và rủi ro hiện hữu trong không gian, và chỉ đầu tư những gì họ sẵn sàng mất.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - 3 rào cản gia nhập phổ biến cho người dùng tiền điện tử vào năm 2022
Gabriel Mangalindan HackerNoon profile picture
Gabriel Mangalindan

Gabriel Mangalindan

@gabrielmanga

Into tech, AI, startups and blockchain

Tìm hiểu thêm
LEARN MORE ABOUT @GABRIELMANGA'S
EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.
L O A D I N G
. . . comments & more!

chuyên mục

Languages

BÀI VIẾT NÀY CŨNG CÓ MẶT TẠI...

Permanent on Arweave
Read on Terminal Reader
Read this story in a terminal
 Terminal
Read this story w/o Javascript
Read this story w/o Javascript
 Lite