HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Ứng dụng hẹn hò đang làm gì để bảo vệ người dùng của họ?từ tác giả@propublica
622 lượt đọc

Ứng dụng hẹn hò đang làm gì để bảo vệ người dùng của họ?

2022/10/17
22m
từ tác giả @propublica 622 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Natalie Dong, khi đó là một sinh viên kỹ thuật 21 tuổi, cho biết cô đã bị cưỡng hiếp tại nhà bởi một người đàn ông mà cô đã gặp trên một trang web hẹn hò khác. Cô ấy đã liên hệ với Tinder, Coffee Meets Bagel, Hinge và Tinder để báo cáo những gì đã xảy ra. Cả ba nền tảng đều xin lỗi và thông báo cho cô ấy rằng họ đã cấm người dùng bị buộc tội. Các chuyên gia cho biết các công ty hẹn hò trực tuyến thường không lường trước được việc lạm dụng và thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn điều đó. Mặc dù cam kết bảo vệ người dùng khỏi những kẻ săn mồi tình dục, các công ty đã làm rất ít để tuân theo chúng.
featured image - Ứng dụng hẹn hò đang làm gì để bảo vệ người dùng của họ?
Pro Publica HackerNoon profile picture

@propublica

Pro Publica

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!