Đồng bộ hóa công việc từ xa không đồng bộ 🌍từ tác giả@walo
878 lượt đọc

Đồng bộ hóa công việc từ xa không đồng bộ 🌍

2023/10/31
7m
từ tác giả @walo 878 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Làm việc từ xa không đồng bộ mang lại nhiều lợi ích nhưng đi kèm với đó là những thách thức, đặc biệt khi các thành viên trong nhóm ở các múi giờ khác nhau. Bài viết này cung cấp các giải pháp thiết thực cho người sử dụng lao động và nhân viên để đảm bảo làm việc từ xa hiệu quả, tập trung vào giao tiếp rõ ràng, trách nhiệm cá nhân, thiết lập mục tiêu và các công cụ cộng tác hiệu quả. Nó cũng đề cập đến mẹo tuyển dụng nhân viên ở các múi giờ trước bạn để cộng tác suôn sẻ hơn.
featured image - Đồng bộ hóa công việc từ xa không đồng bộ 🌍
walo, the underscore. HackerNoon profile picture

@walo

walo, the underscore.

green boy.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!