Ý nghĩa thực sự của DAO - Uniswap & BAYCtừ tác giả@futuristiclawyer
756 lượt đọc

Ý nghĩa thực sự của DAO - Uniswap & BAYC

2022/06/07
13m
từ tác giả @futuristiclawyer 756 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Các DAO giới thiệu một cách mới để con người cộng tác trong thời đại hậu internet. Họ loại bỏ nấc thang công ty khỏi các tổ chức và cho phép bất kỳ thành viên nào có thể nói bất kể chức danh, trình độ học vấn hay danh tính cá nhân của họ. Các DAO cũng giống như Bitcoin, nền dân chủ không có người lãnh đạo, nơi lá phiếu phổ thông thúc đẩy định hướng của dự án thay vì hội đồng quản trị hoặc giám đốc điều hành. DAO là một quỹ đầu tư mạo hiểm ảo, cho phép chủ sở hữu mã thông báo gửi đề xuất tài trợ cho dự án của họ. Vào tháng 6 năm 2016, dự án đã phải chịu một cuộc tấn công chết người khi một tin tặc khai thác một lỗ hổng trong hệ thống và nhẫn tâm chuyển 3,6 triệu ether khỏi DAO (+ 50 triệu đô la vào thời điểm đó)

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Ý nghĩa thực sự của DAO - Uniswap & BAYC
Futuristic Lawyer HackerNoon profile picture

@futuristiclawyer

Futuristic Lawyer

Legal background, interested in business and tech. www.futuristiclawyer.substack.com

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!