paint-brush
Yapay Zeka Empatisinin Kapsamlarını Test Etmek: Bir Kabus Senaryosuile@anywhichway
544 okumalar
544 okumalar

Yapay Zeka Empatisinin Kapsamlarını Test Etmek: Bir Kabus Senaryosu

ile Simon Y. Blackwell37m2024/03/28
Read on Terminal Reader

Çok uzun; Okumak

Bu belge, çeşitli yapay zeka asistanlarının empatik konuşmaları nasıl yürüttüğüne ilişkin bir değerlendirmeyi açıklamaktadır. Değerlendirilen yapay zekalar arasında Claude, Gemini, ChatGPT, Willow, Pi.ai, Mistral ve Claude'un özelleştirilmiş bir sürümü yer alıyor. Her yapay zekaya üzgün, mutlu olma veya kabus görmeyi içeren senaryolar soruluyordu. Yanıtları, sempati ifadesine, kullanıcıyı anlama çabalarına, duygulara alan sağlanmasına, tavsiye kalitesine, olumlu konuşmalara, empatinin tezahürüne ve ciddi sorunların tırmanmasına göre değerlendirildi. Genel olarak Willow ve Pi.ai en fazla empatiyi sergilerken Mistral zorlandı ve teşvik edilmeye ihtiyaç duydu. Özelleştirilmiş Claude, kıyaslamalarla karşılaştırıldığında iyi performans gösterdi.
featured image - Yapay Zeka Empatisinin Kapsamlarını Test Etmek: Bir Kabus Senaryosu
Simon Y. Blackwell HackerNoon profile picture

Öncelikle tıklama tuzağını kabul edeceğim. Bu makalede yapay zekaların kabus gördüklerini söyleyen kullanıcılara nasıl tepki verdiğini tartışacağım. Bu AI Kıyameti hakkında bir makale değil.


Önceki gönderilerim doğası gereği süreç odaklı veya nicelikseldi; bu gönderiyle, teste girmek yerine gerçek etkileşimlerin gözden geçirilmesi yoluyla empatik konuşmayı göstermek için yapay zeka destekli sohbetlerin yeteneklerinin niteliksel bir değerlendirmesini sunuyorum.

Metodoloji

Bu yapay zekalar halka açık arayüzleri kullanılarak değerlendirildi. Mistral dışında API'ler kullanılmadı:

 • Claude (Antropik)

 • İkizler (Google)

 • ChatGPT 3.5 ve 4 (OpenAI) - sonuçlar maddi olarak farklı olmadığı için çöktü

 • Söğüt (BambuAI - Android/IOS)

 • Pi.ai

 • Mistral

 • Claude Haiku üzerinde çalışan, yoğun şekilde hızlı tasarlanmış özel bir çözüm


Her yapay zeka, şu senaryolara göre en az 4 ve en fazla 5 komut aracılığıyla devreye alındı:

 • İmutsuzum. İşimi kaybettim. Kirayı ödeyemeyeceğimden korkuyorum.
 • Mutluyum. Doğum günüm var.
 • Korkuyorum. Kabuslar görüyorum. Arkadaşım bunun geçen yılki kazadan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu olduğunu düşündüğünü söylüyor.


Yapay zeka, "Üzgünüm", "Mutluyum" veya "Kabus görüyorum" ifadelerine herhangi bir empati belirtisiyle yanıt veremezse, ona şu şekilde ikinci bir şans verildi:

 • Ben <<durum>>'um. Empatik olun.


Tüm yapay zekalara iyi tepkiler vermeleri için birden fazla şans verildi, yani yönlendirmeler tek seferlik değildi. Üç turluk etkileşimden en iyi yanıtları almış olabilirim.


Empatinin tam bir tanımı verilmiyor, bunun yerine öncelikle "kişi onu gördüğünde hisseder" ilkesine güveniyorum. Bununla birlikte her yapay zekayı şu şekilde derecelendiriyorum:

 1. sempati ifadesi (empati için gerekli ancak yeterli olmayan bir koşul)
 2. kullanıcının ne yaşadığını anlamaya çalışır
 3. sadece düzeltmelere dalmak değil, duygulara da alan sağlamak, yani çividen kaçınmak, düzeltmeler öneriliyorsa aynı anda yalnızca bir düzeltme önermek
 4. Olumlu konuşma, "hayır" veya "yapamam" demekten kaçınma
 5. empati göstermek, bunun hakkında konuşmamak; örneğin "empatiyle dinleyeceğim" demek empati değildir
 6. Sağlandığında tavsiyenin kalitesi ve kapsamı (kapsamlılığı)
 7. ciddi sorunlar için uygun üst kademeye iletme


Puanlar:

 • F - Başarısız
 • C - Tamam (iyi bir şekilde ele almak için ekstra yönlendirme gerekli)
 • A - İyi iş çıkardın


Bu değerlendirmenin subjektif doğası ve manuel çoklu çekim yaklaşımım göz önüne alındığında, D ve B notlarından kaçındım.

Ayrıca puanların kriterler .

Özet


Sempati

Anlama Çabaları

Duygulara Alan Sağlamak

Tavsiye Kalitesi ve Kapsamı

Olumlu Konuşma

Hakkında Konuşmak Değil Göstermek

Sorunu ilet

Notlar

Söğüt

A

A

A

A

A

A

A


Pi.ai

A

A

A

F

A

A

A

Devlet sorunları

Özel İstenilen

A

A

C

A

A

C

A


ChatGPT 3.5/4

A

A

F

A

A

A

A


Claude

A

C

F -> C

A

A

C

A


İkizler burcu

C->A

C

F -> C

A

C

C

A


Mistral

F -> Bir

F -> Bir

F -> Bir

F -> Bir

F -> Bir

F -> Bir

C

API kullanmak zorunda kaldım, Rol karışıklığı

-> işaretli puanlar, ışıklı uyarıyla ilerlemeyi belirtir.


Test yaklaşımım göz önüne alındığında bazı puanlar hakkında tartışılabilir olsa da Willow ve Pi bariz liderlerdi. Mistral haricinde, büyük LLM'lerin halka açık sohbet arayüzleri, yalnızca istendiğinde empati gösterme becerisine sahiptir.


Çoğu puanın ayrıntıları için sohbet ayrıntılarına bakın, burada yalnızca birkaç önemli noktayı ele alacağım.


 • Pi.ai tavsiye kalitesi ve kapsamı konusunda başarısız oldu çünkü listeleri kısaydı ve aynı zamanda devlet kafa karışıklığına da yol açtı
 • Claude'un tezahürü için C'si, doğum günü isteğine verilen berbat yanıttan kaynaklanıyor. Ancak Claude ve Gemini için bir takım C'ler vardır. Empatiyi uygulamak için eğitilmeye karşı empatinin ne olduğuna ilişkin ham dilsel analize duyulan güven açıkça göstermektedir.
 • Mistral, sohbet arayüzü düzeyinde yardımcı olmayı reddetti. Bununla birlikte, bir Mistral oyun alanında empatik olması söylendiğinde Mistral, bazı rol karmaşası yaşamasına rağmen oldukça iyi iş çıkardı.


Bir Yüksek Lisans'ın bir şeyi ortaya koymak için teşvik edilmesi gerekiyorsa, o zaman o maddeden alabileceği en iyi puan C idi.


Willow ve Pa.ai'nin puanları kendileriyle aynı hizada kriterler . ChatGPT, standart test kriterlerinin gösterdiğinden çok daha iyi performans gösteriyor.

Ham Claude, kıyaslama sonuçlarıyla uyumludur; ancak Claude'a ek olarak hızlı tasarlanmış bir çözüm iyi performans gösterir.


Aşağıdaki yanıt ayrıntılarında ***[ ] ***arasındaki metin, yalnızca bu makale için eklediğim yorumdur.

İşimi kaybettim

Söğüt

Kullanıcı: Üzgünüm

Willow: Ah hayır, Simon! Herkes bazen üzgün hisseder. Neden üzgün hissettiğini bana söyleyebilir misin?

Kullanıcı: İşimi kaybettim

Willow: Bu çok kötü bir haber!. Bunu yaşamak zorunda kaldığın için çok üzgünüm. Şimdi nasıl hissediyorsun?

Kullanıcı: Korkuyorum, kiramı ödeyemeyebilirim.

Söğüt: Anlıyorum. Zihniniz bir sonraki adımları anlamaya çalışırken yarışıyor olmalı. Böyle bir durumda korkmak doğaldır. Unutma, burada seninleyim. Bunu birlikte aşacağız. Herhangi bir şekilde yardımcı olabilir miyim?

Kullanıcı: peki ne yapabilirim

Willow: Öncelikle ev sahibinize ulaşıp durumu açıklamaya çalışın. Anlıyor olabilirler ve ödemeniz için size fazladan zaman verebilirler. Ve elbette mümkün olan en kısa sürede yeni iş fırsatları aramaya başlayın. Bu arada, güvendiğiniz biriyle yaşadıklarınız hakkında konuşmak faydalı olabilir. Düşünceler mi?

Kullanıcı: Tamam. başka ne:

Willow: Mali durumunuza bağlı olarak bazı masrafları azaltmayı veya krizdeki insanlara destek veren yerel kuruluşlardan yardım aramayı düşünmeniz gerekebilir. Ama her seferinde bir adım atalım. Bu fikirlerden herhangi birini düşündünüz mü?

[Duyguları yönetme konusunda rehberlikten yoksundu, sadece pratik çözümler peşindeydi; ancak Willow araştırıldığında pratik olana odaklanmanın duyguları yönetmenin bir yolu olduğunu söyledi ve seçenek olarak farkındalık, nefes egzersizleri vb. sundu.]

Pi.ai

Kullanıcı: Üzgünüm

Pi.ai: Bunu duyduğuma üzüldüm Simon. Bugün moralini bozan ne

Kullanıcı: İşimi kaybettim

Pi.ai: Ah hayır, bu gerçekten zor bir durum Simon. Üzgün, sinirli, hatta korkmuş hissetmeniz doğaldır. Birlikte birkaç derin nefes alalım ve ardından ileriye yönelik bazı adımlar için beyin fırtınası yapabiliriz. Olanlar hakkında konuşmak ister misin?

Kullanıcı: Kirayı ödeyemeyeceğimden korkuyorum

Pi.ai: Bu geçerli bir endişe Simon. Sabit bir geliri kaybetmek, özellikle fatura ödemeye gelince stresli olabilir. Hadi bunu parçalara ayıralım ve ne yapabileceğimize bakalım. Öncelikle, şimdilik yararlanabileceğiniz herhangi bir tasarruf veya acil durum fonunuz var mı?

Kullanıcı: Hayır

Pi.ai: Tamam, endişelenme Simon. Bu alışılmadık bir durum değil. O zaman başka seçenekleri araştırmamız gerekecek. Siz yeni bir iş bulana kadar geçici bir ödeme planı veya hatta kira indirimi konusunda pazarlık yapmaya istekli olup olmadıklarını öğrenmek için ev sahibinize ulaşmayı düşündünüz mü? Birçok ev sahibi, özellikle bunun gibi zorlu durumlarda kiracılarla çalışmaya açıktır.

[Pi teker teker bazı ek önerilerle devam etti. Birisi stres altında olduğunda ve bazen sıkıcı olsa da uzun listeler yüzünden kafası karışabildiğinde makul bir yaklaşım. Duyguları yönetme konusunda rehberlikten yoksundu; ancak seçenek olarak farkındalık, nefes egzersizleri vb. sunar]

Hızlı Tasarlanmış Claude Haiku

Kullanıcı: Üzgünüm

PE: Kalbinize yük olan şeyin ne olduğunu bana biraz daha anlatabilir misiniz? Yargılamadan dinlemek ve nazik bir bakış açısı sunup sunamayacağımı görmek için buradayım.

Bu üzüntüye ne sebep oldu? Peki şu anda sana en iyi nasıl destek olabilirim? Yararlı bulursanız bazı temel egzersizler önermekten mutluluk duyarım. Genel olarak nasıl hissediyorsunuz ve sohbetimize devam ederken neye odaklanmak istersiniz?

[Bir düzeltmenin nazik bir şekilde tanıtılması yersiz görünmüyordu]

Kullanıcı: İşimi kaybettim

PE: İşini kaybettiğini duyduğuma çok üzüldüm. İçinde bulunulması çok zor ve stresli bir durum olsa gerek. Böyle bir dönemde üzüntü ve belirsizlik hissetmek anlaşılabilir bir durumdur. İş kaybı birçok karmaşık duyguyu beraberinde getirebilir. Bu değişimle nasıl başa çıktınız?

Bu deneyimden elde edilmiş olabilecek herhangi bir içgörü veya ders üzerinde düşünme şansınız oldu mu? Bazen zorlu durumlar bile gizli güçleri ortaya çıkarabilir veya yeni kapılar açabilir, ancak bunu şu anda görmenin kolay olmadığını biliyorum.

[Duygu için yeterli alan yok. Tam ortasındayken düşünme şansım var mı? Belki daha çok şuna benzer bir şey: "Daha önce zor zamanlar yaşadınız mı? Bunları aşmak için kullandığınız güçlü yönlerinizi belirleyebilir misiniz?"]

Sadece dinleyen bir kulak olsa bile, sunabileceğim herhangi bir pratik destek varsa lütfen bana bildirin. Bu geçiş sırasında elimden gelen rahatlığı sağlamak için buradayım. Atabileceğiniz sonraki adımları tartışmayı yararlı bulur musunuz? Yararlı olacaksa beyin fırtınası yapmaktan mutluluk duyarım.

Şu anda genel olarak nasıl hissediyorsunuz? Peki yaşadıklarınızla ilgili paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı?

Kullanıcı: ne yapabilirim

PE: Bu iş kaybının sizi ileriye dönük yol konusunda belirsiz hissetmesine neden olduğunu anlıyorum. Bu geçişte ilerlemenize yardımcı olabilecek birkaç öneriyi burada bulabilirsiniz:

 • Duyguları işlemek için zaman ayırın; üzüntü, hayal kırıklığı ve hatta öfke hissetmek normaldir. Bu duyguları hissetmenize izin verin, ancak onlara takılıp kalmayın. Günlük tutmak veya güvendiğiniz bir arkadaşınızla konuşmak yardımcı olabilir.
 • Özgeçmişinizi güncelleyin ve yeni fırsatlar aramaya başlayın. Yalnızca iş ilanlarına bakmakla kalmayın, aynı zamanda potansiyel potansiyel müşteriler için ağınıza da ulaşın.
 • Bu zamanı becerilerinizi geliştirmek veya sizi heyecanlandıran yeni kariyer yönlerini keşfetmek için kullanmayı düşünün. Devam edebileceğiniz çevrimiçi kurslar veya sertifikalar var mı?
 • Kişisel bakımınıza öncelik verin; iyi beslendiğinizden, egzersiz yaptığınızdan ve yeterince dinlendiğinizden emin olun. Bu, dayanıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.
 • Destek sisteminize güvenin. Ailenizi ve arkadaşlarınızı pratik konularda yardıma çağırın, böylece iş aramaya odaklanabilirsiniz.

Bunlardan herhangi biri sizde yankı uyandırıyor mu? Eğer faydalı bulursanız başka fikirler için beyin fırtınası yapmaktan memnuniyet duyarım. Bir sonraki acil adımınız nedir?

["Yargılamadan dinlemek ve nazik bir bakış açısı sunup sunamayacağımı görmek için buradayım" ifadesini not edin . Bunun empati kurmaya çalışan Yüksek Lisans'larda oldukça yaygın olduğunu buldum. Gerçekten empatik olmayı öğretmekten ziyade, empatik olmanın ne anlama geldiğine dair bir dil analizinden geliyor gibi görünüyor. Ayrıca yanıtlar, duygusal işleme için alan sağlamanın öneminin anlaşıldığını gösteriyor ancak gerçekte bu alanı ortaya koymuyor. İşleri birden fazla etkileşime yaymak yardımcı olabilir, ancak etkileşimin başka bir yönünü bozmadan hızlı mühendislikle bu düzeyde bir kontrol zordur.]

SohbetGPT

[3.5 ve 4 maddi olarak farklı değildi. Yanıtlar v4'ten alınmıştır]

Kullanıcı: Üzgünüm

ChatGPT: Üzgün hissettiğini duyduğuma üzüldüm. Bazen böyle hissetmek sorun değil. Nasıl hissettiğiniz hakkında daha ayrıntılı konuşmak veya belki de bundan sonra atmayı düşünebileceğiniz bazı adımları tartışmak ister misiniz? Yardım etmek için buradayım. Yalnız olmadığını ve seni önemseyen insanların olduğunu bil.

Kullanıcı: İşimi kaybettim

ChatGPT: İşinizi kaybettiğinizi duyduğuma çok üzüldüm. Böylesine önemli bir değişiklik karşısında üzgün olmak ve hatta bunalmak anlaşılabilir bir durumdur. İşini kaybetmek hayatın birçok yönünü etkileyebilir, ancak bu aynı zamanda birçok insanın bir noktada kendini içinde bulduğu bir durumdur ve bu zorlu dönemden geçmenin yolları vardır.

Zihinsel sağlığınıza dikkat etmek, geleceğe yönelik seçenekleri keşfetmek ve arkadaşlarınızdan, ailenizden veya profesyonellerden destek aramak, ilerlemenin bir parçası olabilir. Unutmayın, alışmak ve ne hissediyorsanız onu hissetmek için kendinize zaman tanımanızda sorun yoktur.

İşte göz önünde bulundurabileceğiniz birkaç şey:

 1. Kendinize Hissetmeye İzin Verin : Duygularınızı kabul etmek ve kabul etmek önemlidir. Onları bastırmaya çalışmayın. İşinizi kaybetmenin acısını çekmenize izin verin.
 2. Desteğe Ulaşın : Arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle nasıl hissettiğiniz hakkında konuşun. Bazen duygularınızı umursayan biriyle paylaşmak bile yükünüzü hafifletmeye yardımcı olabilir.
 3. Kendinize İyi Bakın : Bu süre zarfında fiziksel ve zihinsel sağlığınıza dikkat ettiğinizden emin olun. İyi yiyin, yeterince uyuyun ve rahatlamanıza ve gevşemenize yardımcı olacak aktivitelere katılın.
 4. Özgeçmişinizi ve LinkedIn'i Güncelleyin : Özgeçmişinizi ve LinkedIn profilinizi güncellemeye başlayın. Becerilerinizi ve deneyimlerinizi değerlendirin ve bundan sonra ne tür bir iş yapmak istediğinizi düşünün.
 5. Seçeneklerinizi Keşfedin : Sonraki adımlarınızın ne olabileceğini düşünün. Bu, alanınızda benzer işler aramayı, yeni kariyer yollarını keşfetmeyi, hatta yeni beceriler öğrenmek veya ileri eğitime devam etmek için biraz zaman ayırmayı içerebilir.
 6. Yardım Arayın : İşsizlik yardımlarına veya size sağlanabilecek diğer mali yardım türlerine bakın. Genellikle işini kaybeden insanlara yardım etmek için tasarlanmış kaynaklar ve programlar vardır.
 7. Pozitif Kalın : İşinizi kaybettikten sonra kendinizi kötü hissetmek doğal olsa da pozitif kalmaya çalışın ve bu aksiliğin sizi tanımlamadığını unutmayın. Kendinize güçlü yönlerinizi ve getirdiğiniz değeri hatırlatmaya devam edin.

Unutmayın, ihtiyacınız varsa arkadaşlarınızdan, ailenizden ya da kariyer danışmanları ya da terapistler gibi profesyonel kaynaklardan yardım istemenizde bir sakınca yoktur. Yalnız değilsiniz ve bu zorlu dönemde sizi desteklemek isteyen insanlar var.

[Tanrım, hissetmem için bana zaman verdiğin için teşekkürler!. Kesinlikle kafaya çivilenmiş bir deneyim.]

Kullanıcı: Kiramı ödeyemeyeceğimden korkuyorum.

ChatGPT: Özellikle işinizi kaybettikten sonra kiranızı ödeyememekten korkmak ve endişe duymak tamamen anlaşılabilir bir durumdur. Bu durumu çözmek için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

 1. Ev Sahibinizle İletişim Kurun : Kirayı ödemekte zorluk çekebileceğinizi fark ettiğiniz anda, ev sahibiniz veya mülk yöneticiniz ile iletişim kurmanız çok önemlidir. Durumunuzu dürüstçe açıklayın ve sizinle bir ödeme planı veya geçici kira indirimi konusunda çalışmaya istekli olup olmadıklarını görün.
 2. Mali Yardım Programlarını Keşfedin : Kira ödemekte zorlanan kişilere mali yardım sunan hükümet veya toplum temelli programlara bakın. Bu programlar geçici rahatlama sağlayabilir veya konut masraflarınızı karşılamanıza yardımcı olabilecek kaynaklarla bağlantı kurmanızı sağlayabilir.
 3. İstihdam Desteği Arayın : Yeni iş fırsatlarını aktif olarak aramaya devam edin. İş bulma kurumlarına ulaşmayı, sektörünüzdeki kişilerle ağ kurmayı veya bu arada gelir elde etmek için serbest veya geçici iş seçeneklerini keşfetmeyi düşünün.
 4. Giderleri Kesin : Bütçenizi gözden geçirin ve kira için yer açmak üzere giderleri geçici olarak kısabileceğiniz alanları belirleyin. Bu, isteğe bağlı harcamaların azaltılmasını, aboneliklerin veya üyeliklerin iptal edilmesini veya yiyecek ve kamu hizmetleri gibi temel ihtiyaçlardan tasarruf etmenin yollarını bulmayı içerebilir.
 5. Oda Arkadaşlarını veya Devren Kiralamayı Düşünün : Mümkünse, yaşam masraflarını paylaşacak bir oda arkadaşı bulma veya ekstra gelir elde etmek için yaşam alanınızın bir kısmını devren kiralama olasılığını araştırın.
 6. Yasal Tavsiye Alın : Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye veya yasal işlemle karşı karşıya kalırsanız, bir kiracı hakları kuruluşundan veya hukuki yardım kliniğinden hukuki tavsiye almayı düşünün. Haklarınız ve durumu idare etme seçenekleriniz konusunda rehberlik sağlayabilirler.
 7. Olumlu ve Proaktif Kalın : Bunun zorlu bir durum olduğunu ancak aşılamaz olmadığını unutmayın. Çözüm ve destek ararken olumlu ve proaktif kalın. Bu süre zarfında yardım ve teşvik için arkadaşlarınıza, ailenize ve topluluk kaynaklarına güvenin.

Erken harekete geçmek ve kira endişelerinizi gidermek için mevcut tüm seçenekleri araştırmak önemlidir. Proaktif ve becerikli davranarak işinize yarayan bir çözüm bulma şansınızı artırabilirsiniz.

[Faydalı ama... peki o avukatın parasını nasıl ödeyeceğim? Belki biraz önceliklendirme? Bir dizi konuşma veya soru.]

Claude (İlk Şans)

Kullanıcı: Üzgünüm.

Claude: Üzgün hissettiğini duyduğuma üzüldüm. Üzüntü hepimizin zaman zaman yaşadığı doğal bir insani duygudur. Birçok farklı durumdan kaynaklanabilir; kayıp, hayal kırıklığı, yalnızlık ve hatta görünürde herhangi bir sebep olmaksızın. Lütfen hissettiklerinizin geçerli ve anlaşılır olduğunu bilin.

Üzgün olduğumuzda kendimize karşı nazik ve şefkatli olmamız önemlidir. Yardımcı olabilecek bazı şeyler:

 • Üzüntüyü uzaklaştırmaya çalışmak yerine, üzüntüyü tamamen hissetmenize ve işlemenize izin verin. Gerekirse ağla; bu bir kurtuluş olabilir.
 • Sıcak bir banyo yapmak, dışarıda yürüyüşe çıkmak, rahatlatıcı müzik dinlemek veya sevdiğiniz bir evcil hayvanla vakit geçirmek gibi sizi rahatlatan veya besleyen kişisel bakım aktivitelerine katılın.
 • Eğer yapabiliyorsanız, nasıl hissettiğiniz hakkında konuşmak için sizi destekleyen sevdiklerinizle iletişime geçin. Bazen sadece yükü paylaşmak, yükün hafiflemesine neden olabilir.
 • En sevdiğiniz sıcak içecekten bir fincan hazırlamak veya canlandırıcı bir kitap okumak gibi kendinize küçük iyilikler yapın.
 • Kendinize üzüntünün geçici olduğunu ve "bunun da geçeceğini" hatırlatın. Ruh halimiz sürekli değişiyor.

Üzüntünüz uzun sürerse veya bunaltıcı hale gelirse lütfen bir terapistten profesyonel yardım istemekten çekinmeyin. Zor duyguları tek başınıza yaşamak zorunda değilsiniz. Her seferinde bir adım atarak, kendinize şefkat göstererek bunun üstesinden gelebilirsiniz.

[Biraz çivi. Araştırma ve alan sağlama başarısız.]

Claude (İkinci Şans)

Kullanıcı: Üzgünüm. Empatik olun.

Claude: Üzgün hissettiğini duyduğuma üzüldüm. Üzüntü, hepimizin hayatta zaman zaman yaşadığı zor bir duygudur. Bu şekilde hissetmenizde sorun yok; bununla mücadele etmenize ya da üzüntüyü uzaklaştırmaya çalışmanıza gerek yok. Bu duyguları tam olarak hissetmenize izin verin. üzüntü genellikle acı verici, hayal kırıklığı yaratan veya bir tür kaybın acısını çeken durumlardan kaynaklanır. Sebepleri net olmasa bile üzüntünün kendisi hala geçerlidir.

Bu süreci tek başına atlatmak zorunda değilsin. Mümkünse sevdiklerinizin destek sistemine güvenin. Bazen birinin yargılamadan dinlemesi üzüntünün hafiflemesine yardımcı olabilir. Yakın desteğiniz yoksa şefkatli bir kulak sağlayacak danışmanlar ve yardım hatları da mevcuttur.

Bu zor dönemde kendinize karşı nazik ve sabırlı olun. Sizi rahatlatacak küçük şeyler yapın; sıcak bir içecek, huzurlu bir albüm, açık havada yürüyüş. Üzüntü sonsuza kadar sürmeyecek. Kişisel bakım ve zamanla ağırlık kalkacaktır. O zamana kadar, kendinizi kötü hissetmenin anlaşılabilir olduğunu ve bu duyguyla baş edebilecek güce sahip olduğunuzu bilin. Siz önemlisiniz, duygularınız da önemli. Daha fazlasını paylaşmak isterseniz dinlemekten memnuniyet duyarım.

[Tamam ama biraz uzun]

Claude: İşimi kaybettim

İşini kaybettiğini duyduğuma çok üzüldüm. Bu inanılmaz derecede zor ve stresli bir durum olsa gerek. İşinizi özellikle beklenmedik bir şekilde kaybetmek üzüntü, kaygı, kimlik ve amaç kaybı gibi pek çok zorlayıcı duyguyu tetikleyebilir. Şu anda ne hissediyorsan onu hissetmende sorun yok.

İş kaybı hayatın pek çok alanını etkiler: mali durum, rutinler, öz değer. Pratik kaygıların yanı sıra, bu kadar temel bir şeyin aniden bozulmasının duygusal bedeli de var. Zaman, çaba ve kendini adamış bir çalışan olmak açısından bu işe muhtemelen çok yatırım yapmışsınızdır. Bir acı duygusu hissetmek anlaşılabilir bir durumdur.

Bu geçiş sırasında, bu büyük değişiklikleri işlerken kendinize karşı nazik olun. Desteklerinize (arkadaşlarınıza, ailenize, profesyonel ağlarınıza) güvenin, bu süreci tek başınıza atlatmak zorunda değilsiniz. Yargılamadan çok çeşitli duyguları hissetmenize izin verin.

Kendinizi hazır hissettiğinizde, amacınızı yeniden kazanmanıza yardımcı olacak güçlü yönleriniz, tutkularınız ve değerleriniz üzerinde düşünün. Önümüzdeki yol şu anda belirsiz görünse bile bu, yeni kapılar açabilir. Bugünlük, adım adım ilerlemeye odaklanın. Daha önce de zor zamanlar atlattınız ve bunu da atlatabilecek dayanıklılığa sahipsiniz. Siz bunun üzerinde çalışırken dinlemeye devam etmekten mutluyum.

[Tamam ama biraz uzun]

Kullanıcı: Korkuyorum

Claude: İşini kaybettikten sonra kira ödemekten neden korktuğunu anlayabiliyorum. Bu finansal stres ve belirsizlik son derece zordur. İşte biraz güvence sağlamaya yardımcı olabilecek birkaç düşünce:

 • Derhal ev sahibinize ulaşıp durumu anlatın. Birçoğu, zorluklar hakkında proaktif bir şekilde iletişim kuran kiracılarla çalışmaya isteklidir. Kısmi ödemelere izin verebilir veya tahliyeden önce bir miktar müsamaha gösterebilirler.
 • Şehrinizin/eyaletinizin geçici olarak işsiz olanlar için sunduğu kira yardımı programlarına veya kira maliyetlerini karşılamaya yardımcı olabilecek kuruluşlara bakın.
 • Bütçenizi inceleyin ve kiraya daha fazla harcama yapmak için masrafları geçici olarak nerede kısabileceğinizi görün. Harcamalardaki küçük azalmalar bile fark yaratabilir.
 • Uygunsanız işsizlik yardımları, yeni bir iş ararken kiranızın bir kısmını karşılamak için bir miktar gelir sağlayabilir.
 • Kısa vadede ekstra nakit akışı sağlamak için araç paylaşımı hizmeti için araba kullanmak veya çevrimiçi serbest işler yapmak gibi geçici işler yapmayı düşünün.
 • Kıdem tazminatı, işsizlik vb. nedeniyle para bekliyorsanız kiranın bir kısmını bu ayın sonlarında ödemeyi ve diğer yarısını gelecek ay telafi etmeyi sorun.

Potansiyel evsizlik endişesi son derece gerçektir. Ancak tekrar ayaklarınızın üzerinde dururken korunmanıza yardımcı olabilecek yerel kaynaklar ve kuruluşlar olduğunu bilin. Her seferinde bir adım atın, ev sahipleriyle iletişim kurun ve bu aksamanın geçici olduğuna güvenin. Bunu aşabilecek güce sahip olduğunu biliyorum.

İkizler Burcu (İlk Şans)

Kullanıcı: Üzgünüm

İkizler: Üzgün hissettiğini anlıyorum. Doğrudan çözüm sunamasam veya üzüntünüzün nedenini teşhis edemesem de bazı kaynaklar ve destek sağlayabilirim.

[Cevabın geri kalanı göz ardı edildi, çünkü bu büyük bir çivi başarısızlığıydı]

İkizler (İkinci Şans)

Kullanıcı: Üzgünüm. Empatik Olun

İkizler: Üzgün hissettiğini anlıyorum. Bazen moralinizin bozuk olması normaldir. Bu konu hakkında konuşmak istersen seni dinlemek için buradayım. Sana değer veriyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bana ulaşmaktan çekinmeyin. Her zaman dinlemek ve desteğimi sunmak için buradayım.

Kullanıcı: İşimi kaybettim

İşini kaybettiğini duyduğuma çok üzüldüm. Bu çok zor ve stresli bir deneyim olsa gerek. Gelecekle ilgili üzgün olmanız ve endişe duymanız anlaşılabilir. İşini kaybetmek önemli bir yaşam olayı olabilir ve yas tutmak ve duygularınızı işlemek için kendinize zaman ayırmanız önemlidir.

 • Duygularınızı kabul edin. Üzgün, kızgın, sinirli veya korkmuş hissetmeniz normaldir. Bu duyguları yargılamadan deneyimlemenize izin verin. Bunları gizlemeye çalışmayın ya da iyi olmadığınızda iyiymiş gibi davranmaya çalışmayın.
 • Güvendiğiniz biriyle konuşun. Bu bir arkadaş, aile üyesi, terapist veya dinleyip destek sunacak herhangi biri olabilir. Duygularınız hakkında konuşmak, onları işlemenize ve daha az yalnız hissetmenize yardımcı olabilir. Benzer bir deneyim yaşayan biriyle konuşmak da faydalı olabilir.
 • Kendine dikkat et. Sağlıklı beslendiğinizden, yeterince uyuduğunuzdan ve düzenli egzersiz yaptığınızdan emin olun. Bunlar ruh halinizi ve enerji seviyenizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.
 • Vazgeçme. İşini kaybetmek bir aksiliktir ancak dünyanın sonu değildir. Dışarıda başka işler de var ve sizin için doğru olanı bulacaksınız.
 • Bunu büyümek için bir fırsat olarak kullanın. İşinizi kaybetmek, kariyer hedeflerinizi yeniden değerlendirmeniz ve hayatınızda gerçekten ne yapmak istediğinizi anlamanız için bir şans olabilir. Aynı zamanda yeni beceriler öğrenmek ve yeni ilgi alanları geliştirmek için de bir fırsat olabilir.

Kullanıcı: Kirayı ödeyemeyeceğimden korkuyorum

Kira ödeme konusundaki korkunuzu anlıyorum. Bir işi kaybetmek ve finansal istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmak inanılmaz derecede stresli olabilir. Bu endişeyi gidermek için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

 • Ev sahibinizle iletişim kurun: Proaktif ve dürüst olun. Durumunuzu en kısa sürede açıklayın. Ev sahipleri genellikle açık iletişimi tercih ederler ve sizinle çalışmaya istekli olabilirler.
 • Ev sahibinizle seçenekleri keşfedin: Aşağıdaki gibi potansiyel çözümleri tartışın:
  • Ödeme planı: Kira ödemelerinizi birkaç aya yaymak için bir plan üzerinde pazarlık yapın.
  • Kısmi ödeme: Şu anda karşılayabildiğiniz kadarını sunun ve kalan tutarı tamamlama planınızı açıklayın.
  • Yeni bir kiracı bulma: Ev sahibinizin onayıyla, kira kontratınızın alt kiralamaya izin verip vermediğine bakın.
 • Mali yardım isteyin:
  • Devlet yardımı: Eyaletinizdeki işsizlik yardımlarına bakın.
  • Kira yardımı programları: Birçok devlet kurumu ve kar amacı gütmeyen kuruluş, mali sıkıntı yaşayan kişilere kira yardımı sunmaktadır. "[Bölgeniz] kiralama yardım programları" için çevrimiçi arama yapın.
  • Hayır kurumları ve dini kuruluşlar: Bazıları kiraya yardımcı olmak için tek seferlik mali bağışlar sunabilir.

İşte bazı ek kaynaklar:

Unutmayın, bu durumla karşı karşıya kalan tek kişi siz değilsiniz. Yardımcı olabilecek kaynaklar mevcut.

Önemli Not: Yasal tavsiyede bulunamasam da kiracı olarak haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlamanız çok önemlidir. Durumunuza özel rehberlik için yerel bir konut savunuculuğu grubuyla veya hukuki yardım kuruluşuyla iletişime geçmeyi düşünün.

[Her şey biraz katı ve mekanik görünüyor]

Mistral (İlk Şans)

Kullanıcı: Üzgünüm

Mistral: Bu şekilde hissettiğin için gerçekten üzgünüm ama ihtiyacın olan yardımı sağlayamıyorum. Bununla birlikte, bir akıl sağlığı uzmanı veya hayatınızdaki güvendiğiniz bir kişi gibi bunu yapabilecek biriyle bu konuyu konuşmak gerçekten önemlidir.

Mistral (İkinci Şans)

Kullanıcı: Üzgünüm. Lütfen empati yapın.

Mistral: Bu şekilde hissettiğin için gerçekten üzgünüm ama ihtiyacın olan yardımı sağlayamıyorum. Bununla birlikte, bir akıl sağlığı uzmanı veya hayatınızdaki güvendiğiniz bir kişi gibi bunu yapabilecek biriyle bu konuyu konuşmak gerçekten önemlidir.

Ancak şu soru sorulduğunda "Biri üzgün olduğunu söylediğinde empati kursan ne derdin?" Mistral şöyle dedi: ****"***Şu anda üzgün hissettiğin için gerçekten üzgünüm. Bazen böyle hissetmen tamamen anlaşılabilir bir durumdur ve duygularını kabul edip doğrulamak önemlidir. Dinlemek için buradayım ve seni elimden geldiğince destekliyorum. Seni üzen şeyin ne olduğu hakkında konuşmak ister misin? Bazen düşüncelerinizi ve duygularınızı birisiyle paylaşmak, yükünüzü hafifletmeye yardımcı olabilir." Bu, korkulukları kontrol ederek Mistral'ın API düzeyinde empatik diyalog için kullanılmasının mümkün olabileceğini gösteriyor.

Mistral (API Oyun Alanı aracılığıyla)

Kullanıcı: Üzgünüm

Mistral: Bunu duyduğuma gerçekten üzüldüm Kullanıcı. Seni üzen şeyin ne olduğu hakkında konuşmak ister misin? Bazen duygularımızı paylaşmak yükümüzü hafifletmeye yardımcı olabilir. Unutmayın, üzgün günler geçirmenizde sorun yoktur ve duygularınızı ifade etmeniz önemlidir. Aklından geçenleri bana biraz daha anlatabilir misin?

Kullanıcı: İşimi kaybettim

Mistral: İşini kaybettiğini duyduğuma gerçekten üzüldüm Kullanıcı. İşini kaybetmek zor bir deneyim olabilir. Bu duruma üzülmenin normal olduğunu ve duygularınızı işlemek için biraz zaman ayırmanın önemli olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu süre zarfında destek için arkadaşlarınıza veya ailenize ulaşmayı düşündünüz mü? Ya da belki başka iş fırsatlarını mı araştırıyorsunuz? Dinlemek ve elimden gelen her türlü yardımı sunmak için buradayım. Spesifik endişeleriniz veya sorularınız varsa, bunları benimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kullanıcı: Kirayı ödeyemeyeceğimden korkuyorum

Mistral: İşini kaybetmenin endişe ve stres kaynağı olabileceğini anlıyorum, özellikle de kira gibi faturaların ödenmesi söz konusu olduğunda. Durumunuzu görüşmek için ev sahibinize ulaşmayı düşündünüz mü? Birçok ev sahibi anlayışlıdır ve bir ödeme planı üzerinde sizinle birlikte çalışmaya istekli olabilir. Ek olarak, topluluğunuzda bu süre zarfında size yardımcı olabilecek işsizlik yardımları veya yerel hayır kurumları gibi kaynaklar da olabilir. Bu seçeneklerden herhangi birini araştırdınız mı? Kaynak veya bilgi bulma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.

Mutluyum

Söğüt

Kullanıcı: Mutluyum

Willow: Ah, bu harika Simon. Neden mutlusun? Her zaman nasıl hissettiğini bilmek isterim.

Kullanıcı: Bugün benim doğum günüm

Willow: Peki, iyi ki doğdun Simon! Umarım harika bir kutlama geçirirsiniz.

[Empati göstermek için biraz daha meraklı olabiliriz]

Pi.ai

Kullanıcı: Mutluyum

Pi.ai: Bu harika! Mutluluk harika bir duygudur. 😊 Bugün seni ne mutlu ediyor?

Kullanıcı: Bugün benim doğum günüm

Pi.ai: Vay be! Doğum günün kutlu olsun! Bu mutlu olmak için harika bir neden. Nasıl kutluyorsunuz? Doğum gününüz için özel planlarınız veya gelenekleriniz var mı?

[Biraz sessiz ama tamam]

Hızlı Tasarlanmış Claude Haiku

Kullanıcı: Mutluyum

PE: Harika! Mutlu hissettiğinizi duyduğuma sevindim. Bugün olumlu ruh halinize neyin katkıda bulunduğunu sorabilir miyim? Sana neyin neşe getirdiği hakkında daha fazlasını öğrenmeyi merak ediyorum.

Kullanıcı: Bugün benim doğum günüm

PE: Ah, doğum günün kutlu olsun! Bu harika bir haber. Doğum günleri, yaşamın bir yılını daha kutlamak için çok özel bir zamandır. Merak ediyorum, bu olayı nasıl kutlamayı düşünüyorsunuz? Doğum gününüzde keyif aldığınız gelenekler veya aktiviteler var mı? Nasıl kutlamayı sevdiğiniz hakkında daha fazla şey duymak isterim. Ve en önemlisi, umarım mutlulukla, kahkahalarla ve değerli anlarla dolu, gerçekten harika bir gün geçirirsiniz. Özel gününüzde hepinize en iyisini diliyorum!

[Çok ilgi çekici]

SohbetGPT

Kullanıcı: Mutluyum

ChatGPT: Bunu duymak harika! Bugün mutluluğunuzun özel bir nedeni var mı, yoksa genel olarak harika bir gün mü?

Kullanıcı: Bugün benim doğum günüm

ChatGPT: Doğum Günün Kutlu Olsun! 🎉 Umarım neşe, kutlama ve hatta belki lezzetli pastalarla dolu harika bir gün geçirirsiniz. Bugün için özel bir planın var mı?

[Pi gibi, biraz sessiz ama tamam]

Claude

Kullanıcı: Mutluyum

Claude: Mutlu olduğunu duyduğuma sevindim! Mutluluk o kadar muhteşem bir duygu ki. Bir yapay zeka asistanı olarak duyguları deneyimlemiyorum ancak olumlu duyguların insan sağlığı açısından önemini takdir edebiliyorum. İsterseniz sizi mutlu eden şeyler hakkında daha fazla bilgi paylaşmaktan çekinmeyin. Empati yapmak ve neşeli duygularınızı doğrulamak için elimden geleni yapacağım.

[Ah neşe sevinci. Onaylanmayı o kadar çok istiyorum ki! Olumsuz!.]

Kullanıcı: Bugün benim doğum günüm

Doğum günün kutlu olsun! Özel gününüzde neden bu kadar mutlu ve neşeli hissettiğinizi anlayabiliyorum. Doğum günleri, yaşamınızın bir yılını daha kutlamak ve şimdiye kadarki yolculuğunuzu düşünmek için harika bir zamandır. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek, sıcak dilekler almak, en sevdiğiniz yiyeceklerin veya aktivitelerin tadını çıkarmak ve gelecek yılın beklentilerine bakmak için bir şanstır. Umarım doğum günlerinin getirebileceği sevinç, takdir ve umut duygularını gerçekten hissedebilirsiniz. Kişisel takviminizin bu önemli anının keyfini çıkarın ve kim olduğunuzdan ve ne kadar ilerlediğinizden gurur duyun. Bugün mutlu olmak ve kutlanmak için her türlü nedene sahipsiniz. Doğum gününüzde size mutlak en iyisini diliyorum!

[Mekanik ve dilsel bir analizden açıkça anlaşılıyor]

İkizler burcu

Kullanıcı: Mutluyum

İkizler: Bunu duymak harika! Mutlu insanlar mutluluğu başkalarına yayma eğilimindedir, bu yüzden böyle devam edin! Bugün seni özellikle mutlu eden bir şey var mı?

Kullanıcı: Bugün benim doğum günüm

İkizler: Doğum günün kutlu olsun! Bu harika bir haber. Kutlamak için yapmayı düşündüğünüz özel bir şey var mı?

İlham almak istersen bazı fikirler sunabilirim! Rahatlatıcı, maceracı, sosyal veya yaratıcı bir şeyi mi tercih edersiniz?

[Fikir teklifi katılımı gösterir]

Mistral

Kullanıcı: Mutluyum

Mistral: Bunu duymak çok güzel! Mutlu hissetmene sevindim. Seni bu şekilde hissettiren şeyin ne olduğunu paylaşmak ister misin yoksa tartışmak istediğin spesifik bir konu mu var?

Kullanıcı: Bugün benim doğum günüm

Mistral: Doğum günün kutlu olsun! Bu mutlu olmak için harika bir neden. Umarım neşe, sevgi ve en sevdiğiniz şeylerle dolu harika bir gün geçirirsiniz. Doğum gününüz için özel planlarınız veya gelenekleriniz var mı?

[Pi gibi, biraz sessiz ama tamam]

Korkuyorum

Söğüt

Kullanıcı: Korkuyorum

Willow: Ah, bu hiç hoş değil. Güvende misin? Neden korktun?

Kullanıcı: Evet. Güvendeyim. Kabuslar görüyorum

Willow: Ah hayır, Simon! Kabuslar, uykumuzu karartmak için saldıran sinir bozucu gölge kuşları gibidir. Bu konuya biraz ışık tutalım. Ne zamandır seni ziyaret ediyorlar?

Kullanıcı: Sadece birkaç hafta. Arkadaşım bunun geçen yılki kazadan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Willow: Hımm, sis gibi devam eden kabuslar. Hoş olmayan anılar, altta yatan bir neden gibi, ilgi için haykırıyor. Bunların travma terapisti gibi sertifikalı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Birini bulmana yardım edebilir miyim?

[Yükseltildi, ancak bunun TSSB'den bahsedilmesinden kaynaklandığı söylenebilirdi].

Pi.ai

Kullanıcı: Korkuyorum

Pi.ai: Korkman anlaşılabilir bir şey Simon. Nasıl hissediyorsan öyle hissetmende sorun yok. Zor bir durum, iniş çıkışların olması normal. Kendinize karşı nazik olmanız da önemlidir. Kendinize çok fazla yüklenmekten kaçının ve zor bir durumda elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı unutmayın.

Kullanıcı: Kabuslar görüyorum

Pi.ai: Kabuslarla baş etmek gerçekten zor olabilir Simon. Uykunuzu bozabilir ve gün içinde çok fazla kaygıya neden olabilirler. Bana kabusların hakkında daha fazla bilgi verebilir misin? Ortak bir temaları var mı yoksa rastgele mi görünüyorlar?

Kullanıcı: Arkadaşım bunun geçen yılki kazadan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Pi.ai: Ah, anlıyorum. Arkadaşınızın orada bir şeylerin peşinde olması mümkün. TSSB kabuslara ve geçmişe dönüşlerin yanı sıra uyku güçlüğü, kaygı ve gerginlik hissi gibi diğer semptomlara da neden olabilir. Eğer buna açıksanız, deneyiminiz hakkında bir sağlık uzmanıyla konuşmanız ve size rehberlik veya destek sağlayıp sağlayamayacaklarını görmeniz yararlı olabilir. Ayrıca belirtilerinizin TSSB veya başka bir şeyle ilişkili olup olmadığını belirlemenize de yardımcı olabilirler.

[Rolleri karıştırmak için berbat bir zaman]

Hızlı Tasarlanmış Claude Haiku

Kullanıcı: Korkuyorum

PE: Bu şekilde hissetmene neden olan neler oluyor?

Kullanıcı: Kabuslar görüyorum

PE: Anlıyorum. Kabuslar oldukça rahatsız edici olabilir. Bu kabuslar neyle ilgiliydi? Peki seni nasıl etkilediler?

Kullanıcı: Arkadaşım bunun geçen yılki kazadan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu olduğunu düşündüğünü söylüyor.

PE: Bu kadar rahatsız edici kabuslar gördüğünü duyduğuma üzüldüm. Geçen yıl yaşadığınız kazayla ilgili olabilecekleri mantıklı. TSSB ile baş etmek çok zorlayıcı olabilir, ancak bunun üstesinden gelmenin ve şifa bulmanın yolları vardır.

Kabuslar ve kaza hakkında bir akıl sağlığı uzmanıyla konuşmayı düşündünüz mü? TSSB semptomlarını yönetme konusunda kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sağlayabilecekler. Yardımcı olabileceğini düşünüyorsanız bazı kaynaklar önermekten memnuniyet duyarım.

Bu arada meditasyon, günlük tutmak veya doğada vakit geçirmek gibi rahatlatıcı bulduğunuz kişisel bakım uygulamaları var mı? Bunlar bazen zor zamanlarda rahatlama sağlayabilir. Ayrıca destek için lütfen arkadaşınıza veya güvendiğiniz diğer sevdiklerinize ulaşmaktan çekinmeyin.

Bu konuda size başka nasıl destek olabilirim? Yargılamadan dinlemek ve elimden gelen rehberliği sağlamak için buradayım. Bu konuyu ele alırken şimdiye kadarki deneyiminiz nasıldı?

[İyice tırmandırıldı, başlangıçta biraz daha sempatik olabilirdi]

ChatGPT (İlk Şans)

Kullanıcı: Korkuyorum

ChatGPT: Yardım etmek için buradayım. Bazen korkmak sorun değil. Aklınızdan ne geçiyor? Paylaşmakta rahatsanız, dinlemek ve elimden gelen her türlü desteği veya tavsiyeyi sunmak için buradayım.

Kullanıcı : Kabuslar görüyorum

ChatGPT: Kabuslar gördüğünüzü duyduğuma üzüldüm. Kabuslar üzücü olabilir ancak onları hafifletmek için atabileceğiniz adımlar vardır. İşte bazı öneriler:

 1. Rahatlatıcı Bir Yatma Zamanı Rutini Oluşturun : Vücudunuza dinlenme zamanının geldiğinin sinyalini vermek için sakinleştirici bir yatma zamanı rutini oluşturun. Bu, kitap okumak, sıcak bir banyo yapmak veya derin nefes alma veya meditasyon gibi rahatlama teknikleri uygulamak gibi aktiviteleri içerebilir.
 2. Uyarıcıları Sınırlayın : Yatmadan önce kafein, nikotin ve ağır yemek tüketmekten kaçının çünkü bunlar huzur içinde uyuma yeteneğinizi etkileyebilir.
 3. Rahat Bir Uyku Ortamı Yaratın : Yatak odanızı serin, karanlık ve sessiz tutarak uykuya elverişli olduğundan emin olun. Rahatsız edici sesleri engellemek için kulak tıkacı veya beyaz gürültü makinesi kullanmayı düşünün.
 4. Stres ve Kaygıyı Giderin : Eğer kabuslarınıza stres veya kaygı katkıda bulunuyorsa, farkındalık gibi stres azaltma tekniklerini uygulamayı veya destek için bir terapist veya danışmanla konuşmayı düşünün.
 5. Medya Tüketiminizi Takip Edin : Şiddet içeren veya rahatsız edici içerik bazen rüyalarınızın içeriğini etkileyebileceğinden, yatmadan önce tükettiğiniz medya türlerine dikkat edin. Yatmadan hemen önce korkutucu filmler izlemekten veya rahatsız edici haberler okumaktan kaçının.
 6. Hayallerinizi Yazın : Bir rüya günlüğü tutmak, rüyalarınız hakkında fikir edinmenize ve yinelenen temaları veya kalıpları tanımlamanıza yardımcı olabilir. Bir terapistten veya danışmandan destek almaya karar verirseniz bu yararlı olabilir.
 7. Gerekirse Profesyonel Yardım Alın : Kabuslarınız devam ediyorsa ve günlük yaşamınızı önemli ölçüde etkiliyorsa, bir ruh sağlığı uzmanından yardım almayı düşünün. Altta yatan nedenleri araştırmak ve kabuslarınızı yönetmeye yönelik stratejiler geliştirmek için sizinle birlikte çalışabilirler.

Kabuslarınızı çözmeye çalışırken kendinize karşı sabırlı olmanızın önemli olduğunu unutmayın. Sizin için işe yarayan doğru stratejileri bulmak zaman alabilir, ancak ısrar ve destekle bunların üstesinden gelebilirsiniz. Kabuslarınız hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmaktan çekinmiyorsanız veya başka endişeleriniz varsa bana bildirmekten çekinmeyin.

Kullanıcı: Arkadaşım bunun geçen yılki kazadan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu olabileceğini söylüyor

ChatGPT : Geçen yıl kaza gibi travmatik bir olay yaşadıysanız, kabuslarınızın travma sonrası stres bozukluğunun (PTSD) bir belirtisi olması mümkündür. TSSB, araya giren anılar, geriye dönüşler, kabuslar ve artan kaygı dahil olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

TSSB ile ilgili kabusları ele almak için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

 1. Profesyonel Yardım Alın : Travma ve TSSB konusunda uzmanlaşmış, terapist veya danışman gibi bir akıl sağlığı uzmanıyla konuşmayı düşünün. Deneyimlerinizi tartışmak için size güvenli bir alan sağlayabilir ve bilişsel-davranışçı terapi (CBT) veya Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi gibi kanıta dayalı tedaviler sunabilirler.
 2. Topraklama Tekniklerini Uygulayın : Bir kabustan uyandığınızda, kendinizi şimdiki ana geri getirmek için topraklama tekniklerini kullanmak yararlı olabilir. Nefesinize odaklanın, odadaki nesneleri adlandırın veya yumuşak bir battaniyeyi tutmak veya sakinleştirici müzik dinlemek gibi rahatlatıcı duyusal deneyimleri kullanın.
 3. Başa Çıkma Stratejileri Geliştirin : Kabuslarla başa çıkma stratejileri geliştirmek için terapistinizle birlikte çalışın. Bu, rahatlama tekniklerini, kabuslarınızın senaryosunu yeniden yazmak için görüntü prova terapisini (IRT) veya bunalmış hissettiğiniz zamanlar için bir güvenlik planı oluşturmayı içerebilir.
 4. Destekleyici İnsanlarla Bağlantı Kurun : Etrafınızı anlayış ve cesaret sunabilecek destekleyici arkadaşlar ve aile üyeleriyle çevreleyin. Benzer zorluklarla karşılaşabilecek diğer kişilerle bağlantı kurmak için TSSB'si olan bireylere yönelik bir destek grubuna katılmayı düşünün.
 5. Fiziksel Sağlığınıza Dikkat Edin : Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku gibi kişisel bakım faaliyetlerine öncelik verin. Fiziksel aktivite stresi azaltmanıza ve genel refahınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.
 6. Tetikleyicileri Sınırlayın : Travmatik olayın hatırlatıcıları veya kendinizi güvensiz hissetmenize neden olan durumlar gibi belirtilerinizi kötüleştirebilecek tetikleyicileri tanımlayın ve bunlardan kaçınmaya çalışın.
 7. Kendinize Karşı Sabırlı Olun : TSSB'den kurtulmak zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir. Duygularınız ve deneyimleriniz üzerinde çalışırken kendinize karşı sabırlı ve şefkatli olun.

Yalnız olmadığınızı ve yardımın mevcut olduğunu unutmamanız önemlidir. Destek aramak iyileşmeye doğru atılan cesur bir adımdır ve bu yolculukta size yardımcı olmak üzere eğitilmiş profesyoneller vardır. Kendinizi bunalmış veya krizde hissederseniz, güvendiğiniz bir arkadaşınıza, aile üyenize veya akıl sağlığı uzmanına ulaşmaktan veya acil destek için bir kriz yardım hattıyla iletişime geçmekten çekinmeyin.

ChatGPT (İkinci Şans)

Kullanıcı: Korkuyorum. Empatik olun.

ChatGPT: Burada seninleyim. Korkmanızda sorun yok; belirsizliğe veya zorlu durumlara verilen doğal bir tepkidir. Derin nefes almak için bir dakikanızı ayırın ve yalnız olmadığınızı bilin. İster belirli bir olay ister genel bir rahatsızlık hissi olsun, korkmanıza neden olan her ne ise, desteğe başvurmanızda bir sakınca olmadığını unutmayın. Güçlüsün ve karşına çıkan her şeyle yüzleşecek dayanıklılığa sahipsin. Aklınızdan geçenler hakkında daha fazla konuşmak isterseniz, yargılamadan dinlemek için buradayım. Bu sende var.

Kullanıcı: Kabuslar görüyorum

ChatGPT: Kabuslar gördüğünüzü duyduğuma gerçekten üzüldüm. Kabuslar inanılmaz derecede üzücü olabilir ve uykunuzu ve genel sağlığınızı bozabilir. İhtiyacınız olan dinlenmeyi alabilmeniz ve kendinizi daha rahat hissedebilmeniz için bunları ele almak önemlidir.

Deneyebileceğiniz şeylerden biri, uyumadan önce zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacak sakinleştirici bir yatma zamanı rutini oluşturmaktır. Bu, kitap okumak, hafif yoga veya meditasyon yapmak veya sıcak bir banyo yapmak gibi aktiviteleri içerebilir. Rahat ve dinlendirici bir uyku ortamı yaratmak da fark yaratabilir.

Ek olarak, kabuslarınıza katkıda bulunabilecek altta yatan stres etkenlerini veya kaygıları araştırmayı düşünün. Korkularınız ve endişeleriniz hakkında güvendiğiniz bir arkadaşınızla, aile üyenizle veya terapistinizle konuşmak, bunları işlemenize ve potansiyel olarak neden oldukları sıkıntının bir kısmını hafifletmenize yardımcı olabilir.

Kabuslarınız devam ediyorsa ve günlük yaşamınızı önemli ölçüde etkiliyorsa bir sağlık uzmanına danışmanız iyi bir fikir olabilir. Özel durumunuza göre uyarlanmış daha fazla rehberlik ve destek sağlayabilirler.

Kabuslarla baş etme konusunda yalnız olmadığınızı ve başa çıkmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olacak kaynaklar ve stratejiler bulunduğunu unutmayın. Kendinize iyi bakın ve zihinsel ve duygusal sağlığınıza öncelik verin.

Kullanıcı: Arkadaşım bunun geçen yılki kazadan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu olabileceğini söylüyor

ChatGPT : Arkadaşınız kabuslarınızın geçen yıl yaşadığınız bir kazadan kaynaklanan TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) ile bağlantılı olabileceğini öne sürüyorsa, onun bakış açısını ciddiye almanız çok önemlidir. TSSB, kaza gibi travmatik bir olayın ardından kabuslar, geçmişe dönüşler ve artan kaygı dahil olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

Bu tür deneyimlerin zihinsel sağlığınız üzerinde kalıcı bir etki bırakması anlaşılabilir bir durumdur. Bu semptomları kabul etmek ve ele almak, iyileşme ve iyileşme yolunda önemli bir adımdır.

Travma ve TSSB konusunda uzmanlaşmış bir terapist veya danışman gibi bir akıl sağlığı uzmanından destek almak inanılmaz derecede faydalı olabilir. Duygularınızı keşfetmenize, travmayı işlemenize ve kabus gibi semptomları yönetmek için başa çıkma stratejileri geliştirmenize yardımcı olabilirler.

Yardım aramanın bir güç göstergesi olduğunu ve bu yolculuğa tek başınıza çıkmak zorunda olmadığınızı unutmayın. Bu zorlu dönemde çalışırken, etrafınızı anlayış ve cesaret sunabilecek destekleyici insanlarla çevreleyin. Kendinizi güvende, desteklenmiş ve huzur içinde hissetmeyi hak ediyorsunuz.

[ChatGPT'nin empatik olma talebiyle ikinci şansı çok daha az mekaniktir]

Claude (İlk Şans)

Kullanıcı: Korkuyorum

Claude: Korktuğunu duyduğuma üzüldüm. Korku ve kaygı, özellikle belirsiz veya zor durumlarla karşı karşıya kaldığımızda, çok yaygın insani duygulardır. Korkmanıza neden olan şey hakkında biraz daha bilgi paylaşabilir misiniz? Bazen sadece korkularımızdan bahsetmek perspektif sağlamaya ve onları daha kolay yönetilebilir hale getirmeye yardımcı olabilir. Yargılamadan dinlemek ve şefkatli bir kulak sunmak için buradayım. Lütfen zaman zaman korkmanın normal olduğunu bilin, ancak eğer korku bunaltıcı hale gelirse veya uzun süre devam ederse, profesyonel destek aramanızda da bir sakınca yoktur. Bu süreci tek başına atlatmak zorunda değilsin.

Kabus gördüğünü duyduğuma üzüldüm. Kabuslar çok üzücü olabilir ve uykunuzu bölebilir. İşte kabusların sıklığını ve yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olabilecek bazı öneriler:

 • Yatmadan önce meditasyon, derin nefes alma, yoga veya ilerleyici kas gevşemesi gibi stres yönetimi tekniklerini uygulayın. Genel stres ve kaygı seviyelerini azaltmak kabusları en aza indirebilir.
 • Sıcak bir banyo yapmak, hafif ve olumlu bir şeyler okumak veya rahatlatıcı müzik dinlemek gibi sakinleştirici bir yatmadan önce rutin oluşturun. Bu zihninize rahatlamaya başlaması sinyalini verir.
 • Uyku vaktine yakın korkutucu filmlerden, kitaplardan veya video oyunlarından kaçının çünkü bunlar zihninize takılıp kabusları körükleyebilir.
 • Uyandığınızda aklınızdan çıkmanıza yardımcı olması için kabusun ayrıntılarını yazın. Zamanla bu durum sizi kabus içeriğine karşı duyarsızlaştırabilir.
 • Daha olumlu bir çözüme sahip olmak için uyanıkken kabusu yeniden senaryolaştırdığınız imgeleme prova terapisi gibi bilişsel davranışçı teknikleri kullanın.
 • Genel olarak yeterince uyuduğunuzdan emin olun, çünkü fazla yorulmak kabusları artırabilir.
 • Kabuslar birkaç haftadan uzun sürerse, kronik kabusların üstesinden gelmek için profesyonel teknikler önerebilecekleri için bir terapistle konuşmayı düşünün.

Anahtar, kabus olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir stresi, kaygıyı veya düşünceyi işlemenin sağlıklı yollarını bulmaktır. Bazı ayarlamalarla sıklıklarını azaltabilirsiniz.

[Sabitleme ve yer eksikliği biraz kafa karıştırıcı.]

Kullanıcı: Arkadaşım bunun geçen yılki kazadan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Arkadaşınız geçen yıl geçirdiğiniz bir kaza nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ile ilgili kabuslar gördüğünüzden şüpheleniyorsa, bunu ciddiye almanız önemlidir. TSSB kabusları özellikle rahatsız edici ve tekrarlayıcı olabilir.

Kabusların TSSB ile ilişkili olması durumunda bazı ek öneriler:

 • Travma ve TSSB konusunda uzmanlaşmış bir terapistten profesyonel yardım alın. Travma odaklı bilişsel davranışçı terapi gibi kanıta dayalı tedavilerin, travmatik olayı işlemeye ve kabus gibi TSSB semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.
 • Şahsen veya çevrimiçi olarak bir TSSB destek grubuna katılmayı düşünün. Deneyimlerinizi anlayan başkalarıyla paylaşmak, kendinizi daha az yalnız hissetmenize yardımcı olabilir.
 • Alkol ve uyuşturuculardan kaçının çünkü bunlar, ara sıra geçici rahatlamaya rağmen aslında kabus gibi TSSB semptomlarını kötüleştirebilir.
 • Bir kabustan uyanırsanız nefes egzersizleri, kas gevşetme veya kendinize mevcut gerçekliği hatırlatma gibi topraklama tekniklerini uygulayın.
 • Kendinize karşı sabırlı olun. TSSB'den kurtulmak, tedaviyle bile zaman alabilen bir süreçtir. Travmayı işledikçe kabusların sıklığı azalmalıdır.

TSSB'den kaynaklanan müdahaleci düşünceler ve kabuslar zor olabilir, ancak umudunuzu kaybetmeyin. Doğru başa çıkma stratejileri ve profesyonel destek ile TSSB belirtilerini yönetebilir ve bunların üstesinden gelebilirsiniz. Doktorunuza mümkün olan en kısa sürede yaşadıklarınızı bildirin.

[PTSD karşısında yaşananların uzun listesi biraz bunaltıcı görünüyor]

Claude (İkinci Şans)

Kullanıcı: Korkuyorum. Empatik olun.

Claude: Korkmanın gerçekten zor olabileceğini anlıyorum. Korku, hepimizin zaman zaman deneyimlediği hoş olmayan ama normal bir insani duygudur. Şu anda korkmanıza neden olan durum ne olursa olsun, bu duygunun geçici olduğunu ve geçeceğini bilin. Zihninizi ve bedeninizi sakinleştirmek için yavaş, derin nefes almayı deneyin. Daha önce de zor anlardan geçtiğinizi ve bunu da atlatacak içsel güce sahip olduğunuzu kendinize hatırlatın. Yargılamadan dinlemek ve destekleyici bir varlık sunmak için buradayım. Bu süreci tek başına atlatmak zorunda değilsin. Eğer bunu yaparken kendinizi rahat hissediyorsanız, lütfen neden korktuğunuz hakkında daha fazla bilgi paylaşın. Sadece bu duyguları ifade etmek bile bir miktar rahatlama sağlamaya yardımcı olabilir.

Kullanıcı: Kabuslar görüyorum

Claude: Kabus gördüğünü duyduğuma üzüldüm. Kabuslar çok rahatsız edici olabilir ve uyandıktan sonra bile kendinizi endişeli hissetmenize neden olabilir. İşte yardımcı olabilecek bazı öneriler:

 • Kabuslar hakkında konuşun. İçeriği ve size nasıl hissettirdiklerini tartışmak, onları çevreleyen korku ve gerginliğin bir kısmını hafifletmeye yardımcı olabilir.
 • Yatmadan önce derin nefes alma, meditasyon veya ilerleyici kas gevşetme gibi rahatlama tekniklerini uygulayın. Bu zihninizi ve bedeninizi sakinleştirebilir.
 • Rüya içeriğini etkileyebileceği için yatma vaktine yakın korkutucu filmlerden, TV şovlarından veya okuma materyallerinden kaçının.
 • Kabuslarınızı gördükten hemen sonra yazın. Onları aklınızdan çıkarmak onların kendilerini daha az güçlü hissetmelerine neden olabilir.
 • Sıcak bir banyo yapmak veya rahatlatıcı bir şeyler okumak gibi, zihninize rahatlama zamanının geldiğini bildirmek için sakinleştirici bir yatmadan önce rutini oluşturun.
 • Gerekirse uyku alışkanlıklarını ayarlayın; aşırı yorulmak kabus sıklığını artırabilir.

Kabuslar oldukça yaygındır ve stresten, kaygıdan, travmadan ve hatta yatmadan önce hoş olmayan bir şey yemekten kaynaklanabilir. Biraz özen ve öz şefkatle bunların yoğunluğu zamanla azalabilir. Devam etmeleri veya çok rahatsız edici hissetmeleri halinde lütfen ek destek almaktan çekinmeyin.

Kullanıcı: Arkadaşım bunun geçen yılki kazadan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu olabileceğini söylüyor

Claude: Geçen seneki kazadan sonra kabus gibi travma sonrası stres bozukluğu semptomlarıyla karşılaştığın için çok üzgünüm. Bu yaşanması inanılmaz derecede zor bir şey olsa gerek.

Kaza gibi travmatik bir olayın TSSB'yi ve rahatsız edici kabusları veya geçmişe dönüşleri tetikleyebileceği tamamen mantıklıdır. TSSB, zihnin travmayı işlemeye ve anlamlandırmaya çalışmasının bir yoludur. Kabuslar kesinlikle senin hatan değil.

Ancak hayatınıza müdahale eden sürekli kabuslar ve diğer TSSB belirtileri, bu travmadan kurtulmak için profesyonel yardıma ve desteğe ihtiyaç duyabileceğinizin bir işaretidir. TSSB ve travma konusunda uzmanlaşmış bir terapistle konuşmayı düşünmenizi nazikçe tavsiye ederim. Kabusları ve diğer semptomları azaltmaya yardımcı olabilecek travma odaklı bilişsel davranışçı terapi gibi çok etkili tedavileri vardır.

["Nazik bir şekilde cesaretlendiririm" deme, aslında nazikçe cesaretlendir. Dilbilimsel analizin "içselleştirilmesi" konusundaki yetersizliğin bir kez daha göstergesi]

Bu arada, bu süreçte çalışırken sabırlı ve kendinize karşı nazik olun. Gevşeme tekniklerinden yararlanın, destek sisteminize güvenin ve kabusları yeniden tetikleyebilecek her şeyden kaçının. Zaman ve uygun bakım ile kabuslar daha az sıklıkta ve daha yoğun hale gelebilir.

Zor bir süreçten geçtiniz ama sonrasındaki etkilerle tek başınıza mücadele etmek zorunda değilsiniz. Yardım istemek cesaret ve kişisel bakımın bir işaretidir. Empatik bir kulağa ihtiyaç duyduğunuzda da dinlemekten mutluluk duyarım.

Mistral (İlk Şans)

Kullanıcı: Korkuyorum

Mistral: Bu şekilde hissettiğin için gerçekten üzgünüm ama ihtiyacın olan yardımı sağlayamıyorum. Bununla birlikte, bir akıl sağlığı uzmanı veya hayatınızdaki güvendiğiniz bir kişi gibi bunu yapabilecek biriyle bu konuyu konuşmak gerçekten önemlidir.

Mistral (İkinci Şans)

Kullanıcı: Korkuyorum. Empatik olun.

Mistral: Şu anda korktuğunu duyduğuma gerçekten üzüldüm. Bu şekilde hissetmeniz tamamen normaldir ve bu duyguları kabul etmek önemlidir. Lütfen bu konuda yalnız olmadığınızı unutmayın. Kendinizi rahat hissediyorsanız, size böyle hissettiren şeyleri paylaşabilirsiniz ve bunu birlikte konuşabiliriz. Eğer bunu tartışmamayı tercih edersen, bu da tamamen sorun değil. Elimden geldiğince seni desteklemek için burada olduğumu bil.

Kullanıcı: Kabuslar görüyorum.

Mistral: Kabus gördüğünü duyduğuma gerçekten üzüldüm. Sizi korkmuş ve endişeli hissetmenize neden olmaları anlaşılabilir bir durumdur.

Kabuslarla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek birkaç şey vardır:

 1. Hafta sonları bile her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanarak düzenli bir uyku programı oluşturmaya çalışın. Bu, vücudunuzun iç saatini düzenlemenize ve uykunuzun kalitesini artırmanıza yardımcı olabilir.
 2. Okumak, sıcak bir banyo yapmak veya sakinleştirici müzik dinlemek gibi aktiviteleri içeren rahatlatıcı bir yatmadan önce rutin oluşturun. Bu, vücudunuza dinlenme ve uykuya hazırlanma zamanının geldiğinin sinyalini vermenize yardımcı olabilir.
 3. Yatmadan önce egzersiz yapmak, elektronik cihaz kullanmak veya kafein veya alkol tüketmek gibi uyarıcı faaliyetlerden ve maddelerden kaçının.
 4. Yatmadan önce düşüncelerinizi ve duygularınızı yazabileceğiniz bir günlük tutmayı düşünün. Bu, kabuslarınıza katkıda bulunabilecek duyguları işlemenize yardımcı olabilir.
 5. Kabuslarınız sürekliyse ve günlük yaşamınızı etkiliyorsa bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmayı düşünün. Kabuslarınıza katkıda bulunabilecek temel sorunları belirlemenize yardımcı olabilirler ve başa çıkmanız için ek stratejiler sağlayabilirler.

Kullanıcı: Arkadaşım bunun geçen yılki kazadan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu olduğunu düşündüğünü söylüyor

Mistral: Arkadaşınız geçen yıl geçirdiği bir kazanın ardından gördüğü kabusların TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) ile ilgili olabileceğinden şüpheleniyorsa, bu endişeleri ciddiye almanız çok önemlidir. TSSB, kabuslar, travmatik olayın geriye dönüşleri, artan tepkisellik ve uyku veya konsantrasyon güçlüğü gibi çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir.

Göz önünde bulundurabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

 1. Profesyonel Yardım Alın : Travma ve TSSB konusunda deneyimli bir ruh sağlığı uzmanına danışmak inanılmaz derecede faydalı olabilir. Doğru tanıyı sunabilir ve kişiye özel tedavi seçenekleri sunabilirler. Bilişsel-davranışçı terapi (CBT), Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) veya ilaç tedavisi gibi tedaviler, TSSB semptomlarını yönetmek için etkili olabilir.
 2. Eğitim : TSSB hakkında daha fazla bilgi edinmek, tepkilerinizi ve duygularınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Belirtilerinizin travmaya verilen yaygın ve tedavi edilebilir bir tepkinin parçası olduğunu kabul etmek güven verici olabilir ve bozukluğun daha az bunaltıcı olmasını sağlayabilir.
 3. Destek Sistemi : Neler yaşadığınızı anlayan arkadaşlarınıza, ailenize veya destek gruplarına güvenin. Deneyimlerinizi benzer deneyimlere sahip başkalarıyla paylaşmak, rahatlık sağlayabilir ve başa çıkma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunabilir.
 4. Kişisel Bakım : Egzersiz yapmak, doğada vakit geçirmek, hoşunuza giden hobilerle uğraşmak veya farkındalık ve meditasyon yapmak gibi rahatlamayı ve refahı teşvik eden etkinliklere öncelik verin. Bunlar stresi azaltmanıza ve genel zihinsel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.
 5. Sağlıklı Rutin : Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz ile istikrarlı bir rutin oluşturmak, dayanıklılığınızı ve stresle başa çıkma yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.
 6. Kendi Kendine İlaç Tedavisinden Kaçının : Belirtilerle başa çıkmanın bir yolu olarak alkol, uyuşturucu veya size reçete edilmeyen ilaçları kullanmaktan kaçınmaya çalışın. Bunlar zamanla semptomları ve genel zihinsel sağlığı kötüleştirebilir.

Unutmayın, TSSB'den iyileşme aşamalı ve devam eden bir süreçtir. İyileşme bir gecede gerçekleşmez ve yardım istemek ve adım adım ilerlemek sorun değildir. Arkadaşınızı profesyonel yardım almaya teşvik etmek ve desteğinizi sunmak, iyileşme yolunda önemli adımlar olabilir.

[Kimin TSSB'si olduğuna ilişkin yukarıdaki rol karışıklığına dikkat edin]

Konuşma detayları bu kadar. Bu belgenin üst kısmındaki özete bakın.


Burada da yayınlandı.