Bitcoin ve Termodinamiğin Tarihiile@brookslockett
938 okumalar

Bitcoin ve Termodinamiğin Tarihi

2023/02/08
7m
ile @brookslockett 938 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Termodinamik ısı, sıcaklık, enerji ve işin incelenmesidir. Bu alan fizikçiler olarak ortaya çıktı ve doğa filozofları zamanın hakim bilgeliğini sorguladılar. Termodinamiği incelemek, ısı ve enerjinin nasıl davrandığını anlamamıza yardımcı oldu ve B'yi anlamamıza yardımcı olabilir.
featured image - Bitcoin ve Termodinamiğin Tarihi
Brooks Lockett HackerNoon profile picture

@brookslockett

Brooks Lockett

I write about the intersection of tech, history & culture - BrooksLockett.com -


Credibility

react to story with heart
Brooks Lockett HackerNoon profile picture
by Brooks Lockett @brookslockett.I write about the intersection of tech, history & culture - BrooksLockett.com -
My Website

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!