Spring WebFlux İş Parçacığı Modeline Girişile@vladimirf
6,378 okumalar

Spring WebFlux İş Parçacığı Modeline Giriş

2023/04/30
7m
ile @vladimirf 6,378 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Spring WebFlux, Java'da reaktif programlamayı uygulamak için Reactor kitaplığını kullanan, reaktif, engellemeyen bir web çerçevesidir. WebFlux'un iş parçacığı modeli, birçok eşzamanlı web çerçevesinde kullanılan geleneksel istek başına iş parçacığı modelinden farklıdır. WebFlux, az sayıda iş parçacığının çok sayıda isteği karşılayabildiği, engellemeyen, olaya dayalı bir model kullanır. Bu, görevler arka planda yürütülürken iş parçacığının diğer istekleri işlemeye devam etmesine olanak tanır. Paralel zamanlayıcı kullanmak, birden fazla görevin farklı iş parçacıklarında aynı anda yürütülmesine izin vererek performansı ve ölçeklenebilirliği artırabilir.
featured image - Spring WebFlux İş Parçacığı Modeline Giriş
Vladimir Filipchenko HackerNoon profile picture

@vladimirf

Vladimir Filipchenko

Software Engineer at Google


Credibility

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!