paint-brush
Çok Kiracılı Veritabanları ve Yerleşik Analitiklerle Ölçeklenebilir ve Güvenli Veriye Dayalı Uygulamaile@goqrvey
19,387 okumalar
19,387 okumalar

Çok Kiracılı Veritabanları ve Yerleşik Analitiklerle Ölçeklenebilir ve Güvenli Veriye Dayalı Uygulama

ile Qrvey6m2024/03/14
Read on Terminal Reader

Çok uzun; Okumak

Çok kiracılı veritabanları ve yerleşik analitikler, uygulamaları güvenli bir şekilde ölçeklendirmek ve gerçek zamanlı analiz sağlamak için kesişir.
featured image - Çok Kiracılı Veritabanları ve Yerleşik Analitiklerle Ölçeklenebilir ve Güvenli Veriye Dayalı Uygulama
Qrvey HackerNoon profile picture


Veriler her sektörde inovasyona güç veriyor. Kuruluşlar, gelişen bilgileri eyleme geçirilebilir içgörüler aracılığıyla rekabet avantajına dönüştüren veri odaklı uygulamalar oluşturmak için yarışıyor. Ancak, hızlanan veri hacimlerinden artan değer elde etmek çok büyük teknik zorluklara yol açıyor. Uygulamalar gerçek zamanlı analiz sağlarken nasıl güvenli bir şekilde ölçeklenebilir? Çok kiracılı veritabanları ve yerleşik analitikler anahtarı elinde tutar.

Çok Kiracılı Veritabanı Nedir?

Çok kiracılı veritabanı, birden fazla kullanıcıya veya kiracıya ait bilgileri depolayabilen bir veritabanı türüdür. Her kiracının verileri ayrı ve güvenli tutulur, böylece yalnızca kendi bilgilerine erişebilirler. Bu, birden fazla kullanıcının veya kuruluşun, verilerini gizli tutarken aynı veritabanını kullanmasına olanak tanır.


Bulut bilişim ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) iş modelleri dünyasında, çok kiracılı veritabanları kavramı giderek daha fazla öne çıkıyor. Çok kiracılı bir veritabanının mimarisi, depolama ve bilgi işlem gücü gibi paylaşılan kaynakları etkili bir şekilde birleştirmek için tasarlanmıştır.

Çok Kiracılı Veritabanı Neden Gereklidir?

Bunun amacı, her biri kiracı olarak anılan birden fazla müşteriye verimli bir şekilde hizmet vermektir. Kiracılar bireyler, işletmeler veya ayrı organizasyon birimleri olabilir; hepsi aynı temel altyapıyı paylaşırken verileri birbirinden izole edilir.


SaaS sağlayıcıları, çoklu kiracılık sayesinde kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarabilir, bakım çalışmalarını optimize edebilir ve güncellemeleri düzene koyabilir; bu da önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar. Bu aynı zamanda kaynaklar talebe göre dinamik olarak tahsis edildiğinden her kiracı için daha iyi performansa yol açabilir.

Çok Kiracılı Bir Veritabanının Yerleşik Analitikle Nasıl İlişkisi Vardır?

Gömülü analitiklere geçildiğinde, raporlama araçlarının, veri görselleştirmelerinin ve diğer analitik yeteneklerin doğrudan iş yazılımı uygulamalarına entegre edilmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım, kullanıcıların verilerden içgörü elde etmek için bağımsız iş zekası araçları ile iş uygulamaları arasında geçiş yapmasını gerektiren geleneksel yöntemlerden farklıdır.


Gömülü analitik yazılımıyla , eyleme dönüştürülebilir zeka, kullanıcılara, kullandıkları uygulama bağlamında tam olarak ihtiyaç duydukları yere sunulur. Bu kusursuz entegrasyon, kullanıcıların veriye dayalı kararları daha hızlı ve daha verimli bir şekilde almasına olanak tanır.


Gömülü analitik özellikle değerlidir çünkü veri içgörülerine erişimi demokratikleştirir. Veri analizi konusunda özel bir eğitime sahip olmayan kullanıcılar, günlük olarak kullandıkları uygulamalarda yerleşik olarak bulunan sezgisel kontrol panelleri ve raporlar sayesinde karmaşık veri kümelerini yorumlayabilir ve kullanabilirler.


Çok kiracılı veritabanları ve yerleşik analitikler bir araya geldiğinde ortaya güçlü bir sonuç çıkıyor: artan müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen ve büyüyebilen güvenli, ölçeklenebilir ve performanslı veri çözümleri. Bu teknolojileri kullanan şirketler için bu, güvenlikten veya performanstan ödün vermeden platformdaki tüm kullanıcılar için entegre zeka yeteneklerinin kilidini açmak anlamına geliyor.


Bu sinerjik eşleştirme, rekabet avantajı yaratmada ve veri içgörüleri yoluyla sürekli öğrenmenin ve iyileştirmenin norm olduğu bir ortamı teşvik etmede vazgeçilmez hale geliyor.

Çok Kiracılı Veritabanlarının Avantajları

Çok kiracılı veritabanları ilgi çekici avantajlar sunar ancak aynı zamanda benzersiz tasarım kısıtlamaları da oluşturur.

Kaynak Havuzu ve Esnek Ölçeklenebilirlik

 • Depolama, bilgi işlem ve yönetim yükünün paylaşılan altyapıda birleştirilmesi, kullanıcı tabanları büyüdükçe hem sağlayıcılar hem de kiracı aboneler için maliyetleri önemli ölçüde azaltır.
 • Çok kiracılı veritabanları, uygulamaların yatay olarak ölçeklendirilmesini kolaylaştırır.
 • Ancak toplu kiracı tabanındaki talep artışlarını karşılamak için kümelenmiş kaynakların yeterli şekilde sağlanması gerekir.

Kiracı Veri Yalıtımı

 • Kiracılar aynı veritabanı örneğine erişirken, katı erişim denetimleri diğer kiracıların verilerinin görünürlüğünü engeller.
 • Tüm katmanlarda güçlü sanal bölümleme uygulanır.
 • Güvenliği geniş ölçekte korumak çok önemlidir. Bu engelleri aşan veri sızıntısı güvenlik açıkları çok büyük risk taşır.

Çok Kiracılı Veritabanlarının Zorlukları

Özelleştirme Kısıtlamaları

Geleneksel iş zekası sağlayıcıları çok kiracılı mimarilerle entegrasyon girişiminde bulunduğunda, kiracıya özgü özelleştirmeler ortak şemalar ve yapılandırmalarla sınırlandırılır.

Yönetişim Yükü

SaaS şirketleri çok kiracılı raporlama için BI yazılımını kullanmaya çalıştığında, arka uç veri yapılarının değiştirilmesi tüm kiracı veri kümelerini etkiler ve dolayısıyla kiracı başına özelleştirilmiş veri yönetimi veya veri modelleri sunma yeteneklerini kısıtlar.


İşte burada Qrvey öne çıkıyor. Qrvey, SaaS şirketlerinin kiracı bazında özel veri modelleri sunmasına olanak tanıyan çok kiracılı bir veritabanı veya gerçekte çok kiracılı bir veri ambarı sunar. *

Çoklu kiracıya hazır olmak, birçok şirketin yerleşik analiz için Qrvey'i seçmesinin temel nedenidir. *

Yerleşik Analitikle Değeri En Üst Düzeye Çıkarma

Analitiklerin dahil edilmesi, önemli kullanıcı deneyimi ve benimseme avantajlarının kilidini açar:

Önemli Olduğu Yerlerde Bağlamsal Bilgiler

Analytics, ayrı analiz araçları gerektirmek yerine, kararlara rehberlik etmek için son kullanıcılara doğrudan normal iş akışları içerisinde ulaşır.

Veriye Dayalı Kullanıcı Deneyimleri

Entegre analitik, self-servis görünürlük sağlar, böylece kullanıcılar her zaman nerede durduklarını bilirler. Her düzeyde ölçümlere göre yönetim, sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder.


Ancak etkileşimli görselleştirmelerin ölçeklendirilmesi dinamik, tazelik ve hızın dengelenmesini gerektirir.

Analitik Sahipliği ve İşbirliğine Dayalı Karar Verme

Dağıtılmış analitik erişimi, bilgi silolarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur ve tüm paydaşlar için veri içgörülerini demokratikleştirir. Paylaşılan gerçek uyum sağlar.

Ancak devasa veri erişimini yönetmek, kökeni modellemek ve tutarlılığı sürdürmek zorludur.

Çoklu Kiracılığı ve Yerleşik Analitiği Birleştirme

Çok kiracılı platformları ve yerleşik analitiği birleştirmek, duran ve hareket halindeki verilerden içgörülere erişmek için sağlam, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli çözümlerin kilidini açar:

Ölçeklenebilir Veri Altyapısı

Çok kiracılı veritabanları, maliyetleri kontrol ederken birçok kiracıdaki büyük yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri hacimlerini yönetmek için temel sağlar. Gömülü analitik, artan kullanıcı tabanlarına rağmen sorgu performansını korur.

Hava Geçirmez Güvenlik

Sıkı kiracı izolasyonu verileri korurken, güçlü erişim kontrolleri kullanıcıları yalnızca izin verilen belirli veri alt kümeleri ve analizlerle sınırlandırır. Parçalı izinler kiracı bariyerlerinden sızıntıyı önler.

Daha Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti

Paylaşılan altyapı ve merkezi yazılım örneği yönetimi, sağlayıcıların maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Kiracılar ayrıca ölçek ekonomilerinden kaynaklanan maliyet tasarruflarından da yararlanırlar.

Özelleştirilmiş Analizler, Tutarlı Platform

Her kiracı, paylaşılan şemalara uyarken kendi alanlarındaki analiz modellerini özelleştirebilir, gösterge tabloları oluşturabilir ve raporları ayarlayabilir. Sağlayıcılar platformları ve güncellemeleri standartlaştırır.

Çok Kiracılı ve Yerleşik Zekadan Yararlanan Gerçek Dünya Kullanım Örnekleri

Çok kiracılı veritabanı mimarisi, yerleşik analitik sağlayan birçok önde gelen hizmetin temelini oluşturur:


 • Zendesk, ölçek ve güvenlik için çoklu kiralamadan yararlanan destek etkileşimlerine ilişkin yerleşik raporlamayla 145.000 hesaba hizmet veriyor.

 • Asana, çok kiracılı veritabanı ortamında oluşturulan 100.000'den fazla proje işbirliği müşterisine öngörüler sağlıyor.

 • Zuora, çok kiracılı veri ambarı aracılığıyla 1000'lerce platformda abonelik faturalandırma analitiğini yönetir.


Çok kiracılı veritabanları ve yerleşik analitikler tarafından sağlanan ölçek, güvenlik ve içgörü erişilebilirliği kombinasyonları, uygulama inovasyonunu ve analitiği demokratikleştirmeyi engelleyen veri zorluklarını çözdü.

Gömülü Analitik için Çok Kiracılı Veritabanının Gereksinimleri Nelerdir?

Gömülü analitiklere yönelik çok kiracılı bir veritabanının birçok temel gereksinimi karşılaması gerekir.


 • İlk olarak, her kiracının verilerinin diğerlerinden güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için güçlü veri izolasyon yeteneklerine sahip olması gerekir. Buna güçlü erişim kontrolleri ve şifreleme mekanizmalarının uygulanması da dahildir.


 • İkinci olarak, birden fazla kiracıdan gelen büyük hacimli verileri aynı anda işlemesi gerektiğinden, veritabanı verimli ve ölçeklenebilir veri depolamayı ve almayı desteklemelidir. ( Qrvey'in neden çok kiracılı veri ambarı için Elastic / AWS OpenSearch'ü seçtiği hakkında daha fazla bilgi edinin)


 • Ek olarak, kiracı düzeyinde farklı türde analitik kullanım durumlarına uyum sağlamak için esnek veri modelleme seçenekleri sağlamalıdır. Buna ilişkisel, belge veya grafik modelleri gibi çeşitli veri yapılarının desteklenmesi de dahildir.


 • Son olarak, veritabanı, kiracıların özelleştirilebilir veri görselleştirme araçlarını kullanarak verilerinden içgörüleri kolayca oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan kapsamlı raporlama ve görselleştirme yetenekleri sunmalıdır.


Genel olarak, yerleşik analitiklere yönelik çok kiracılı bir veritabanının, kullanıcılarının ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayabilmek için güvenliğe, ölçeklenebilirliğe, esnekliğe ve kullanılabilirliğe öncelik vermesi gerekir.

Yarının Veriye Dayalı Uygulamalarının Mimarisini Tasarlamak

Hızlanan veri kaynaklarından değer elde etmek, rekabet avantajı için zorunludur. Yerleşik analitikle güvence altına alınan çok kiracılı veritabanı altyapısı, özelleştirilmiş ve ölçeklenebilir veri uygulamalarının önünü açarak birçok kiracıya ihtiyaç duyulan içgörüleri parmaklarının ucunda sunuyor.


Mimari tasarım danışmanlığı, mevcut uygulamalarda sorun giderme veya teknoloji entegrasyonu yardımı için ekibimizle iletişime geçerek bu teknolojileri oluşturmaya veya bunlardan yararlanmaya başlayın.


Çoklu kiracılık ve yerleşik içgörülerle desteklenen veri odaklı inovasyonun geleceği Qrvey ile burada.


Burada da yayınlandı.