Xsolla mua lại AcceleratXR - Nền tảng nhiều người chơi cho trò chơitừ tác giả@chainwire

Xsolla mua lại AcceleratXR - Nền tảng nhiều người chơi cho trò chơi

2023/09/27
3m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

AcceleratXR là nhà cung cấp công nghệ phụ trợ máy chủ trong trò chơi được thiết kế cho phần mềm và trò chơi dịch vụ trực tiếp. Xsolla là một công ty thương mại trò chơi điện tử toàn cầu với bộ công cụ và dịch vụ mạnh mẽ và mạnh mẽ được thiết kế dành riêng cho ngành trò chơi điện tử. Việc mua lại nhấn mạnh một sự thay đổi mang tính chuyển đổi hướng tới việc tiếp thị các giải pháp chơi chéo và trả chéo toàn diện có sẵn ngay lập tức.
featured image - Xsolla mua lại AcceleratXR - Nền tảng nhiều người chơi cho trò chơi
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!