Xsolla tạo trung tâm mua sắm, điểm đến trực tuyến cho trò chơi điện tửtừ tác giả@chainwire

Xsolla tạo trung tâm mua sắm, điểm đến trực tuyến cho trò chơi điện tử

2023/09/19
2m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Nền tảng này cho phép trò chơi điện tử lưu trữ nhiều trang đích nơi người chơi có thể truy cập các vật phẩm độc quyền trong trò chơi, giảm giá trò chơi và trải nghiệm cao cấp trực tiếp từ nhà phát triển và nhà xuất bản hoặc thông qua các chiến dịch với người sáng tạo nội dung và nhà cung cấp thanh toán.
featured image - Xsolla tạo trung tâm mua sắm, điểm đến trực tuyến cho trò chơi điện tử
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!