Musk không có tầm nhìn xa: Một nửa lực lượng lao động trên Twitter đã sa thảitừ tác giả@sheharyarkhan
852 lượt đọc

Musk không có tầm nhìn xa: Một nửa lực lượng lao động trên Twitter đã sa thải

2022/11/07
4m
từ tác giả @sheharyarkhan 852 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Elon Musk đã bị sa thải ngay sau khi tiếp quản Twitter và tự phong cho mình là Giám đốc điều hành của gã khổng lồ truyền thông xã hội; Stripe và Lyft thông báo sa thải nhân viên tại các công ty của họ, trong khi Amazon cho biết họ sẽ tạm dừng tuyển dụng; và các card đồ họa mới được công bố của AMD nhận được sự ủng hộ của giới công nghệ nói chung.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Musk không có tầm nhìn xa: Một nửa lực lượng lao động trên Twitter đã sa thải
Sheharyarkhan HackerNoon profile picture

@sheharyarkhan

Sheharyarkhan

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!