Wemade và Elympics tạo ra một con đường mới trong trò chơi Blockchain với "Clash of Orbs"từ tác giả@CryptoAdventure
488 lượt đọc

Wemade và Elympics tạo ra một con đường mới trong trò chơi Blockchain với "Clash of Orbs"

2023/11/01
2m
từ tác giả @CryptoAdventure 488 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Wemade, nhà phát triển trò chơi kỳ cựu của Hàn Quốc và nhà cung cấp công cụ trò chơi blockchain của Ba Lan Elympics đã hợp tác. Liên minh này được đánh dấu bằng việc đưa "Clash of Orbs" của Thế vận hội E vào WEMIX PLAY, nền tảng trò chơi blockchain mở rộng của Wemade.
featured image - Wemade và Elympics tạo ra một con đường mới trong trò chơi Blockchain với "Clash of Orbs"
Crypto Adventure HackerNoon profile picture

@CryptoAdventure

Crypto Adventure

The best spot for an intriguing adventure to everything crypto.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!