HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Vi phạm bản quyền có thể kích hoạt đổi mới không?từ tác giả@torrentfreak
324 lượt đọc

Vi phạm bản quyền có thể kích hoạt đổi mới không?

2022/05/20
từ tác giả @torrentfreak 324 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Một tài liệu làm việc mới của Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ cho thấy vi phạm bản quyền phần mềm trực tuyến làm tăng sự đổi mới. Các tác giả kết luận rằng vi phạm bản quyền thúc đẩy các công ty phần mềm dành nhiều nguồn lực hơn cho nghiên cứu và phát triển, để đón đầu mối đe dọa vi phạm bản quyền và bảo vệ nguồn thu nhập của họ. Nghiên cứu xem xét tác động của "cú sốc vi phạm bản quyền" được đưa ra khi BitTorrent lần đầu tiên được ra mắt cách đây 20 năm. Công nghệ chia sẻ tệp mới nhất đã giúp cho việc sao chép phần mềm dễ dàng hơn nhiều và nhanh chóng được hàng triệu người đón nhận.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Vi phạm bản quyền có thể kích hoạt đổi mới không?
TorrentFreak HackerNoon profile picture

@torrentfreak

TorrentFreak

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!