TYRION: Gặp gỡ công ty sẽ phân cấp ngành quảng cáo kỹ thuật số trị giá 377 tỷ USDtừ tác giả@chainwire

TYRION: Gặp gỡ công ty sẽ phân cấp ngành quảng cáo kỹ thuật số trị giá 377 tỷ USD

2023/09/25
3m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tyrion là một thế lực đổi mới trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số phi tập trung. Sự ra mắt này đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong một ngành công nghiệp già nua vốn có rất ít sự đổi mới trong thập kỷ qua. Tyrion đặt mục tiêu cách mạng hóa không gian này bằng cách cung cấp giải pháp phi tập trung nhằm giải quyết trực tiếp những thách thức này, thúc đẩy hệ sinh thái tin cậy, minh bạch, trao quyền cho người dùng và phần thưởng cho người dùng.
featured image - TYRION: Gặp gỡ công ty sẽ phân cấp ngành quảng cáo kỹ thuật số trị giá 377 tỷ USD
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!