Trang web giả mạo, công ty giả mạo, mọi thứ giả mạo: Chúng ta có thể làm gì để tự bảo vệ mình?từ tác giả@avast
953 lượt đọc

Trang web giả mạo, công ty giả mạo, mọi thứ giả mạo: Chúng ta có thể làm gì để tự bảo vệ mình?

2022/08/04
6m
từ tác giả @avast 953 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tất cả chúng ta đều biết Internet đã phát triển nhanh như thế nào và các mối đe dọa trực tuyến đã trở nên đáng báo động như thế nào. Trình duyệt của chúng tôi càng cho phép chúng tôi tự do - và chúng tôi càng có được quyền truy cập trực tuyến rộng rãi hơn - thì chúng tôi càng dễ bị tổn thương hơn trước những rủi ro như email spam hoặc vi phạm dữ liệu. Các kỹ sư của chúng tôi nghĩ rằng việc bảo vệ phần mềm độc hại phải hoạt động theo cách tương tự, như một bộ lá chắn bảo vệ toàn bộ trình duyệt khỏi bất kỳ loại phần mềm độc hại nào, không chỉ các mối đe dọa truyền thống hoặc bên ngoài như các giải pháp chống vi-rút thông thường sẽ làm. Đó là lý do tại sao chúng tôi khởi xướng Project Phalanx và xây dựng Web Shield, cung cấp một loạt các lớp bảo vệ để giúp bảo mật trình duyệt của bạn.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Trang web giả mạo, công ty giả mạo, mọi thứ giả mạo: Chúng ta có thể làm gì để tự bảo vệ mình?
Avast Secure Browser Team HackerNoon profile picture

@avast

Avast Secure Browser Team

react to story with heart
Avast Secure Browser Team HackerNoon profile picture
by Avast Secure Browser Team @avast.Avast Secure Browser is a fast, feature-packed private browser that makes protecting yourself online easy.
Get FREE Secure Browser

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!