Trải nghiệm Web3 Banking với Thẻ ghi nợ Holyheldtừ tác giả@stasis
389 lượt đọc

Trải nghiệm Web3 Banking với Thẻ ghi nợ Holyheld

2023/09/01
2m
từ tác giả @stasis 389 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bạn đã tìm kiếm một thẻ ghi nợ kết nối trực tiếp với ví tự quản lý của mình chưa? Thẻ đi kèm với IBAN và cũng hỗ trợ EURS? Sự hợp tác giữa Holyheld và STASIS biến điều này thành hiện thực.
featured image - Trải nghiệm Web3 Banking với Thẻ ghi nợ Holyheld
STASIS/EURS HackerNoon profile picture

@stasis

STASIS/EURS

European fintech company that issues the most transparent euro-backed stablecoin - EURS.


Credibility

react to story with heart
STASIS/EURS HackerNoon profile picture
by STASIS/EURS @stasis.European fintech company that issues the most transparent euro-backed stablecoin - EURS.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!