Tiền điện tử cho người mới bắt đầu: Những thương hiệu và tên phải biết—Phần 1từ tác giả@obyte

Tiền điện tử cho người mới bắt đầu: Những thương hiệu và tên phải biết—Phần 1

2023/11/02
6m
từ tác giả @obyte
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đối với những người mới sử dụng tiền điện tử, việc hiểu được bối cảnh phức tạp của tiền điện tử sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ hướng dẫn này. Khám phá các thương hiệu thiết yếu, stablecoin, ví đa chuỗi và nền tảng đóng vai trò quan trọng trong thế giới tiền điện tử. Nhận thông tin chi tiết về các sàn giao dịch hàng đầu như Binance, Coinbase và Kraken, đồng thời khám phá thế giới của các loại tiền ổn định như Tether, USD Coin và Dai. Tìm hiểu về các ví đa chuỗi đáng tin cậy như Blockchain.com, Exodus và Trezor cũng như tầm quan trọng của nền tảng trong việc hỗ trợ các dự án tiền điện tử.
featured image - Tiền điện tử cho người mới bắt đầu: Những thương hiệu và tên phải biết—Phần 1
Obyte HackerNoon profile picture

@obyte

Obyte

A ledger without middlemen


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!