Tiền điện tử bị ảnh hưởng như thế nào bởi lãi suấttừ tác giả@elnazsarraf
619 lượt đọc

Tiền điện tử bị ảnh hưởng như thế nào bởi lãi suất

2022/07/05
từ tác giả @elnazsarraf 619 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Hầu hết mọi loại tiền điện tử lớn đều giảm giá ngay bây giờ và rất nhiều người vẫn đang bối rối không biết tại sao. Lãi suất do ngân hàng trung ương của một quốc gia quy định có thể có những ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế nói chung. Một số thị trường được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất, trong khi những thị trường khác bị ảnh hưởng. Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất ở Mỹ thêm 0,5% vào tháng 5 năm 2022. Đây là lần tăng lãi suất lớn nhất trong hơn 20 năm. Cách tốt nhất để dự đoán khi nào lãi suất sẽ tăng là kiểm tra xu hướng lạm phát.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Tiền điện tử bị ảnh hưởng như thế nào bởi lãi suất
Elnaz Sarraf HackerNoon profile picture

@elnazsarraf

Elnaz Sarraf

Founder & CEO ROYBI Robot | UniGalax Edutainment Metaverse | NFTs & Web 3.0 Enthusiast | Forbes Technology Council

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!