Theo dõi trang web được tiết lộ: Những điều bạn cần biếttừ tác giả@securebrowser

Theo dõi trang web được tiết lộ: Những điều bạn cần biết

2023/09/18
4m
từ tác giả @securebrowser
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Theo dõi web là nơi các tổ chức và người theo dõi trang web giám sát hành vi trực tuyến của người dùng, những gì họ làm trực tuyến và sau đó phân tích những sở thích đó. Nghiên cứu của Norton Labs tiết lộ một mạng lưới các trình theo dõi phức tạp trao đổi thông tin lẫn nhau và đưa nội dung của nhau vào các trang web — đôi khi ngay cả chủ sở hữu trang web cũng không hề biết.
featured image - Theo dõi trang web được tiết lộ: Những điều bạn cần biết
Gen Secure Browser Team HackerNoon profile picture

@securebrowser

Gen Secure Browser Team

Our Secure Browser is a fast, feature-packed private browser that makes protecting yourself online easy.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!