Tham gia Evolution: Mạng xã hội 3D ngang hàng ở đâytừ tác giả@chainwire

Tham gia Evolution: Mạng xã hội 3D ngang hàng ở đây

2023/08/08
2m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Peer kết hợp chia sẻ vị trí đẳng cấp thế giới với bản đồ 3D thích ứng và công nghệ chuỗi khối để mang đến cho người dùng trải nghiệm giống như trò chơi năng động trong thế giới thực. Không giống như các mạng xã hội thông thường, Peer được thiết kế để khám phá, xây dựng cộng đồng và các hoạt động thực tế khác. Ứng dụng ngang hàng hiện có sẵn cho iOS trong Apple App Store.
featured image - Tham gia Evolution: Mạng xã hội 3D ngang hàng ở đây
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!