Tự học hay Coding Bootcamp - Lựa chọn tốt nhất cho bạn là gì?từ tác giả@edmondthui
330 lượt đọc

Tự học hay Coding Bootcamp - Lựa chọn tốt nhất cho bạn là gì?

2022/08/08
9m
từ tác giả @edmondthui 330 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Nếu bạn đang nghĩ đến việc trở thành một kỹ sư phần mềm, nhưng chưa quyết định phải làm gì, bài viết này sẽ trả lời những câu hỏi thường gặp về bootcamps & tự học.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Tự học hay Coding Bootcamp - Lựa chọn tốt nhất cho bạn là gì?
Edmond Hui HackerNoon profile picture

@edmondthui

Edmond Hui

I am a commercial real estate professional making a career pivot & loving every second. 🏢🚀💻

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!