Từ chế độ xem cụ thể hóa đến tổng hợp liên tục: Nâng cao PostgreSQL bằng phân tích thời gian thựctừ tác giả@timescale
6,065 lượt đọc

Từ chế độ xem cụ thể hóa đến tổng hợp liên tục: Nâng cao PostgreSQL bằng phân tích thời gian thực

2023/11/03
10m
từ tác giả @timescale 6,065 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài viết này đi sâu vào những hạn chế của các chế độ xem cụ thể hóa PostgreSQL khi nói đến phân tích thời gian thực và giới thiệu một giải pháp đột phá được gọi là tổng hợp liên tục. Không giống như các chế độ xem cụ thể hóa truyền thống, tính năng tổng hợp liên tục được thiết kế để làm mới dữ liệu một cách tự động và hiệu quả, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng hiện đại yêu cầu thông tin chi tiết cập nhật và phản hồi truy vấn hiệu suất cao. Sự đổi mới này tận dụng các điểm mạnh của PostgreSQL và loại bỏ các hạn chế của các chế độ xem được cụ thể hóa, khiến nó trở thành công cụ thay đổi cuộc chơi cho các phân tích thời gian thực.
featured image - Từ chế độ xem cụ thể hóa đến tổng hợp liên tục: Nâng cao PostgreSQL bằng phân tích thời gian thực
Timescale HackerNoon profile picture

@timescale

Timescale

Timescale is the modern cloud platform built on PostgreSQL for time-series, events and analytics.


Credibility

react to story with heart
Timescale HackerNoon profile picture
by Timescale @timescale.Timescale is the modern cloud platform built on PostgreSQL for time-series, events and analytics.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!