Tại sao RWA sẽ không trở thành thị trường trị giá 16 nghìn tỷ USD cho đến năm 2030từ tác giả@mderungs

Tại sao RWA sẽ không trở thành thị trường trị giá 16 nghìn tỷ USD cho đến năm 2030

2023/11/01
5m
từ tác giả @mderungs
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tài sản thế giới thực (RWA) trong lĩnh vực tiền điện tử đã thu hút được sự chú ý lớn, với dự đoán sẽ tăng lên 16 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Nhưng xu hướng hiện tại không phù hợp với những dự đoán này. Sự cường điệu xung quanh việc chia nhỏ và hiệu quả chi phí chỉ mang lại lợi ích cận biên. Bước đột phá thực sự của blockchain và token hóa nằm ở việc cung cấp tính thanh khoản cho các tài sản có tính thanh khoản kém trong lịch sử, như cổ phiếu khởi nghiệp. Thay vì những cải tiến nhỏ, sức mạnh của token hóa tỏa sáng khi cho phép giao dịch tài sản 24/7, làm thay đổi bối cảnh thị trường truyền thống.
featured image - Tại sao RWA sẽ không trở thành thị trường trị giá 16 nghìn tỷ USD cho đến năm 2030
Merens Derungs HackerNoon profile picture

@mderungs

Merens Derungs

Founder of Arcton, a next-gen crowdinvesting platform


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!