Tương lai giữ được gì cho ngành công nghiệp phát trực tuyến mới của Hollywood?từ tác giả@davidjdeal
1,761 lượt đọc

Tương lai giữ được gì cho ngành công nghiệp phát trực tuyến mới của Hollywood?

2022/05/16
10m
từ tác giả @davidjdeal 1,761 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Netflix mất 200.000 người đăng ký trong quý đầu tiên của năm 2022, lần đầu tiên xảy ra sau 10 năm. Disney đã thông báo rằng mức tăng trưởng người đăng ký cho dịch vụ phát trực tuyến Disney + đã vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích Phố Wall. MoffettNathanson báo cáo rằng sự thâm nhập của phát trực tuyến trong các hộ gia đình Hoa Kỳ đã tăng lên 80% vào năm 2022 từ 79% trong quý 4 năm 2021, MoffettNathanson báo cáo. Hollywood mới cũng sẽ chứng kiến nhiều sự hợp nhất hơn theo lộ trình sát nhập của Discovery với WarnerMedia. Không phải mọi người chơi New Hollywood đều sẽ sống sót. Một số sẽ đi theo cách của CNN +.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Tương lai giữ được gì cho ngành công nghiệp phát trực tuyến mới của Hollywood?
David Deal HackerNoon profile picture

@davidjdeal

David Deal

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!