Tìm hiểu xem bạn nên đầu tư bao nhiêu tiền vào tiền điện tửtừ tác giả@davidolarinoye
2,391 lượt đọc

Tìm hiểu xem bạn nên đầu tư bao nhiêu tiền vào tiền điện tử

2022/05/14
từ tác giả @davidolarinoye 2,391 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Số tiền nhiều nhất bạn đã kiếm được từ tiền điện tử? Xu nào khi nào? Cuối năm 2020 và giữa năm 2019. Bitcoin vẫn chưa phải là đáy của thị trường tiền điện tử (Bitcoin vào khoảng $ 29k tính đến thời điểm viết bài) Bitcoin chắc chắn sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian, nhưng như hiện tại, mọi loại tiền điện tử khác đều phải chịu những thay đổi bất lợi lớn. Chiến lược đầu tư thành công nhất là tính trung bình theo chi phí đô la và kỹ thuật tái cân bằng theo 4 giai đoạn của chu kỳ tiền điện tử của chu kỳ tiền điện tử.

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Tìm hiểu xem bạn nên đầu tư bao nhiêu tiền vào tiền điện tử
react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!