SPACE ID 3.0 ra mắt tính năng đặt cược ID và nâng cấp cho giao thức dịch vụ tên của nótừ tác giả@chainwire

SPACE ID 3.0 ra mắt tính năng đặt cược ID và nâng cấp cho giao thức dịch vụ tên của nó

2023/11/03
3m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

SPACE ID 3.0 là một bản nâng cấp mang tính cách mạng hứa hẹn trao quyền cho mọi cộng đồng Web3 để tạo ra các Tên miền cấp cao nhất (TLD) của riêng họ và các cộng đồng như PancakeSwap, Injective, Manta Network và Genome đã công bố kế hoạch tận dụng cơ sở hạ tầng này cho cơ sở hạ tầng của họ. Dịch vụ tên miền Web3.
featured image - SPACE ID 3.0 ra mắt tính năng đặt cược ID và nâng cấp cho giao thức dịch vụ tên của nó
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!