ShlinkedIn: Một mạng xã hội thú vị được xây dựng trên nguồn mởtừ tác giả@evansoohoo
1,510 lượt đọc

ShlinkedIn: Một mạng xã hội thú vị được xây dựng trên nguồn mở

2022/10/07
5m
từ tác giả @evansoohoo 1,510 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

ShlinkedIn là một trang web nhái lại một trang web rất nổi tiếng (tôi sẽ để người đọc tự đoán) Theo nhà phát triển chính của nó, nó có hàng nghìn người dùng. Trang web sử dụng Phoenix LiveView tương đối mới (https://fly.io/blog/how-we-got-to-liveview/), vì Holtz muốn thực hành xây dựng thứ gì đó với nó. Ngăn xếp công nghệ, mà bạn có thể tìm thấy trên GitHub của họ, thực sự khá thú vị. Nó chỉ trích LinkedIn và văn hóa hối hả mà LinkedIn đôi khi dường như đại diện.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - ShlinkedIn: Một mạng xã hội thú vị được xây dựng trên nguồn mở
Evan SooHoo HackerNoon profile picture

@evansoohoo

Evan SooHoo

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!