Sandeep Nailwal, Mo Shaikh, Tiến sĩ Emin và Justin Sun sẽ phát biểu tại Tuần lễ Blockchain Ấn Độtừ tác giả@chainwire

Sandeep Nailwal, Mo Shaikh, Tiến sĩ Emin và Justin Sun sẽ phát biểu tại Tuần lễ Blockchain Ấn Độ

2023/11/02
3m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tuần lễ Blockchain Ấn Độ (IBW) là một chuỗi các sự kiện blockchain và web3, kéo dài từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023 trên khắp Bangalore, Ấn Độ. Diễn giả chính của hội nghị bao gồm Sandeep Nailwal, người đồng sáng lập Polygon. Lễ hội Web3 kéo dài một tuần sẽ có các sự kiện Web3 quan trọng khác như ETHIndia, Polygon Connect, Polkadot Pulse, FILBangalore và nhiều sự kiện khác.
featured image - Sandeep Nailwal, Mo Shaikh, Tiến sĩ Emin và Justin Sun sẽ phát biểu tại Tuần lễ Blockchain Ấn Độ
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!