The Sandbox Season 3 vs. Roblox: Đây có phải là tương lai của trò chơi?từ tác giả@blockchaingamer
1,865 lượt đọc

The Sandbox Season 3 vs. Roblox: Đây có phải là tương lai của trò chơi?

2022/10/08
4m
từ tác giả @blockchaingamer 1,865 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Sandbox là một bộ sưu tập trò chơi và setpieces trực tuyến được xây dựng trên công nghệ blockchain. Roblox được biết đến với hàng nghìn trò chơi do người dùng tạo và không gian hangout. So sánh này sẽ chỉ tập trung vào những gì được cung cấp bởi mỗi nền tảng. Các khía cạnh kiếm tiền và cộng đồng của cả hai nền tảng sẽ được xem xét. Mặc dù nó không được tích hợp sâu với metaverse như The SandBox, nhưng không thể phủ nhận nó dễ tiếp cận hơn nhiều. Mô hình kiếm tiền của Sandboxes cho phép bất kỳ ai bắt đầu kiếm tiền chân chính bằng cách tham quan các thế giới và hoàn thành nhiệm vụ.
featured image - The Sandbox Season 3 vs. Roblox: Đây có phải là tương lai của trò chơi?
Blockchain Gamer HackerNoon profile picture

@blockchaingamer

Blockchain Gamer

I believe blockchain games are the future of the video game industry. Read my articles to understand why.

react to story with heart
Blockchain Gamer HackerNoon profile picture
by Blockchain Gamer @blockchaingamer.I believe blockchain games are the future of the video game industry. Read my articles to understand why.
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!