Sử dụng AI để phát hiện gian lậntừ tác giả@devinpartida
736 lượt đọc

Sử dụng AI để phát hiện gian lận

2022/09/07
4m
từ tác giả @devinpartida 736 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tội phạm mạng hiện gây thiệt hại cho thế giới 600 tỷ USD, tương đương 0,8% GDP toàn cầu. McAfee và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tiết lộ rằng tội phạm mạng hiện đang khiến thế giới phải trả giá. Nhiều sự kiện liên quan đến lừa đảo, gian lận và các hoạt động khác do con người điều khiển chứ không phải là hack hoặc trojan công nghệ cao. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để chống lại loại điều này? Nó có thể đạt được với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) Những lợi ích chưa thấy của các công cụ AI và ML khiến chúng trở nên lý tưởng để phát hiện gian lận.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Sử dụng AI để phát hiện gian lận
Devin Partida HackerNoon profile picture

@devinpartida

Devin Partida

Devin is the Editor-in-Chief of ReHack. She covers cybersecurity, business technology and more.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!