Quy định về Stablecoin có thể có ý nghĩa gì đối với Vương quốc Anhtừ tác giả@nicolasng
421 lượt đọc

Quy định về Stablecoin có thể có ý nghĩa gì đối với Vương quốc Anh

2022/06/06
từ tác giả @nicolasng 421 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Vào ngày 4 tháng 4, chính phủ Vương quốc Anh đã công bố kế hoạch thiết lập quốc gia này như một “trung tâm toàn cầu” cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Stablecoin được phát triển như một giải pháp cho vấn đề đó với ví dụ đầu tiên, Tether (USDT), gắn giá trị của nó với đô la Mỹ. Các stablecoin khác có giá trị của chúng được gắn với vàng và, trong trường hợp của Petro, giá trị của một thùng dầu được sản xuất tại một khu vực cụ thể của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã cố gắng tăng cường áp dụng chung tiền điện tử nói chung với Petrocoin.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Quy định về Stablecoin có thể có ý nghĩa gì đối với Vương quốc Anh
Nicolas Ng HackerNoon profile picture

@nicolasng

Nicolas Ng

Editor here on this green site.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!