Quy định của Hoa Kỳ không theo kịp sự bùng nổ trong ngành công nghiệp tiền điện tửtừ tác giả@legalpdf

Quy định của Hoa Kỳ không theo kịp sự bùng nổ trong ngành công nghiệp tiền điện tử

2023/09/05
2m
từ tác giả @legalpdf
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Năm 2019, tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu ước tính khoảng 64 tỷ USD mỗi ngày. Đến cuối năm 2021, tổng khối lượng giao dịch hàng ngày đã đạt mức cao nhất khoảng 344 tỷ USD. Vốn hóa thị trường tổng hợp của tất cả các loại tiền điện tử đã tăng từ dưới 200 tỷ USD vào năm 2020 lên gần 3 nghìn tỷ USD vào năm 2021.
featured image - Quy định của Hoa Kỳ không theo kịp sự bùng nổ trong ngành công nghiệp tiền điện tử
A scene involving U.S. lawmakers listening to a hearing by a company executive via HackerNoon AI Image Generator
Legal PDF HackerNoon profile picture

@legalpdf

Legal PDF

Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.

react to story with heart
Legal PDF HackerNoon profile picture
by Legal PDF @legalpdf.Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!